Huizen van Hoop 2018-2019

“De Synodale vergadering bijeen op 7 november 2019 geeft de ‘projectgroep ‘ Huizen van Hoop’ de opdracht op de ingeslagen weg verder te gaan en spoort de plaatselijke gemeentes aan deze activiteit te blijven steunen”.

Hierbij willen wij u informeren over wat er in de afgelopen periode door de kerken, vrijwilligersgroepen en sociale centra gezamenlijk is gedaan voor vluchtelingen in het kader van het VPKB project ‘Huizen van Hoop’. Hieronder een klein gedeelte uit het uitgebreide en lezenswaardig verslag.

Achtergrond:

De projectgroep is gestart in 2016 met het ondersteunen van gemeentes die zich het lot van pas aangekomen vluchtelingen aantrokken en voor hen, na hun erkenning, een woning zochten.
Vluchtelingen moeten binnen twee maanden na hun erkenning het opvangcentrum verlaten en zelf onderdak zoeken. Dat is een onmogelijke opdracht voor mensen die nauwelijks een netwerk hebben in België en geen inkomen om een waarborg en eerste huur op tafel te leggen.
We hebben ruim 50 families/alleenstaanden geholpen. Daarvoor zamelden we 147.156,22 € in (inclusief de terugbetalingen van de leningen) en gaven we 123.431,76 € uit. Er rest ons nu nog 23.724,46 € om een aantal dossiers af te ronden en eventueel verder te gaan (sept ‘19).

Eenmaal per jaar hebben we een ontmoeting met de contactpersonen van de verschillende gemeentes.

Tijdens de projectperiode kreeg de VPKB ook het verzoek om mee te doen met de Humanitaire Corridors, een oecumenisch project om vluchtelingen op veilige manier te laten overkomen uit oorlogssituatie of vluchtelingenkampen (in ons geval Libanon/Syrië).

Als projectgroep zorgden we voor een financiële ondersteuning door het voorschieten van de huurwaarborg en een kleine gift bij de start. Vrijwillig(st)ers uit de plaatselijke kerken of lokale organisaties stonden in voor het zoeken van huisvesting en inboedel. Ook maakten zij de vluchtelingen wegwijs in hun nieuwe omgeving. Daarbij konden ze beroep doen op instanties die taalcursussen of maatschappelijke oriëntatie gaven. Ze hadden overleg met OCMW en gemeentes over de financiële en materiële steunverlening en inschrijving. Ze verwelkomden sommige in hun protestantse kerk. Zij zochten scholen voor de kinderen, opleiding voor de ouders of een arts voor medische problemen. Ze legden uit wat je moet doen als je wordt aangereden door een auto of als er een kleine geboren wordt. Zij konden daarbij soms beroep doen op sociale centra/initiatieven die een link hadden met de VPKB.
Het PSC Brussel bood b.v. ondersteuning door de inzet van een vrijwilligster die haar roots had in de Syrische vluchtelingengemeenschap en zelf een professionele achtergrond als maatschappelijk werkster had.
Maar bovenal leerden vrijwillig(st)ers zelf over de woningnood. Ze leerden de kwetsbare financiële situatie kennen van iemand die van een leefloon moet zien rond te komen. Het is niet zo evident je weg te vinden in een ander land, een andere cultuur met on- en uitgesproken regels. Ze genoten van de gastvrijheid en heerlijke maaltijden die de vluchtelingen hen aanboden. Ze leerden dat kerken met elkaar en met andere organisaties samen kunnen vieren, verdriet delen en samenwerken. Echte oecumene.

Natuurlijk was dit alles niet mogelijk geweest als we als kerken ons niet gezamenlijk hadden ingezet om dit financieel mogelijk te maken via collectes en acties.

Uw hulp is en blijft onontbeerlijk!
Uniprobel : BE06 3100 0835 5022 m.m.v.: Huizen van Hoop
Tetty Rooze (Nl): tettyrooze@gmail.com
Dirk Hartkamp (Fr.): dirk.hartkamp@skynet.be

 

Het gehele verslag met mooie sprekende voorbeelden leest u hier.

N.B bij het logo. Huizen van Hoop maakt deel uit van “Woning gezocht, buren gevonden”.

arrow