Werkgroepen en commissies

Vier nationale coördinaties

1. Coördinatie ambten

Commissie voor Toelating

Commissie voor Opvolging

Commissie voor Vorming

WG Integratiestage

Contacten met Faculteit: Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies.

Aalmoezenierdienst (Brussel – Nationale Luchthaven)

Coördinatoren :

 • Marcel POOL
 • Laurence FLACHON

 

2. Coördinatie Bezinning en Dialoog

WG Theologische bezinning

WG Kerk in de Samenleving (KidS)

WG Jodendom-Christendom

WG MiSaG (Migratie, Samenleven en Geloven)

Opvolging van de relaties op oecumenisch vlak

Opvolging Interkerkelijke organen

Coördinatoren :

 • Eddy VAN DER BORGHT

 

3. Coördinatie Kerk en Wereld

Commissie Kerk en Wereld

 • WG Eglise Presbytérienne au Rwanda
 • WG Uniting Reformed Church in Southern Africa
 • WG KAP-kamp
 • Protestantse Solidariteit + Ik help een kind


Coördinatoren
:

 • Arjan KNOP
 • Eric JEHIN
4. Coördinatie Administratie en Financiën

Voorbereiding benoemingen

WG C&KO

Archieven

WG Projecten

Financiën

Verificatie van de rekeningen

Tuchtraden

WG Seksueel Misbruik

Coördinatoren :

 • Wim TEN KATE
 • Priscille DJOMHOUE

 

Communautaire coördinaties nederlandstalig

Liturgie

ProJOP

Volwassenenvorming

Werkgroep Missionaire Gemeente-opbouw (WMGO) = Evangelisatie (on hold)

Coördinator : Vicevoorzitter ds. Jelle Brouwer

 

arrow