Archief

Protestants Archiefcentrum Boudin-Willems

De Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) was al jaren op zoek naar de verwerking van haar archieven: het sorteren, ordenen, beschrijven, organiseren en onderzoeksklaar maken van de archieven. In 2016 deed de Synodale Raad een beroep op twee professionele archivarissen, Annette Hendrick en Jean-Louis Moreau (“ORAM”), om het archiefmateriaal van de kerk te classificeren, d.w.z. meer dan 300 lopende meter (50 stellingkasten met elk 6 schappen)

Nadat de werkzaamheden eind 2018 werden afgerond, boog de VPKB zich over de mogelijkheden om de waarde van de gerubriceerde archieven in het licht te stellen, alsook om het verzamelen van archiefmateriaal en de sensibilisering rondom archivering voort te zetten. Ze besloot in 2019 om het Protestants Archiefcentrum Boudin-Willems op te richten. De doelstellingen zijn:

  • het waarborgen van de goede bewaring van de historische archieven van de kerk
  • protestantse archieven te verzamelen die teloor dreigen te gaan
  • de archieven toegankelijk te maken (voor kerkleden en externe onderzoekers)
  • de archieven te gebruiken en het gebruik ervan door derden aan te moedigen
  • goede praktijken binnen de VPKB op het gebied van archiefbescherming aan te moedigen 

Het Protestants Archiefcentrum is gehuisvest in het Huis van het Protestantisme, Brogniezstraat 44 te 1070 Anderlecht.

Het bevat:

  • Een geklimatiseerde ruimte, met 195 meter aan geïnventariseerde archieven die in zuurvrije archiefdozen bewaard worden.
  • Een archiefverwerkingsruimte: archieven in transit worden opgeslagen, gesorteerd, geïnventariseerd en in archiefdozen geplaatst.
  • Een consultatieruimte.

Het Protestantse Archiefcentrum is vernoemd naar de predikanten Hugh Boudin en Willy Willems, die zich decennialang hebben ingezet om de sporen van de protestantse aanwezigheid te beschermen en de herinnering aan de protestantse gemeenschappen te bewaren.

arrow