Synodale raad

De synodale raad is het uitvoerend orgaan gekozen door de synode. Tussen de zittingen van de synode in voert zij het uitgestippelde beleid uit, bereidt nieuwe beslissingen voor en geeft in het algemeen leiding aan het kerkelijk leven.

Leden van de synodale raad:

  • ds Steven H. Fuite                   –  voorzitter
  • ds Jelle Brouwer                      –  vice-voorzitter nederlandstalig
  • Bernard Espion                       –  vice-voorzitter franstalig
  • Jean-Marie Urbain                  –  afgevaardigde HOCC
  • Jean-Louis Stilmant                 –  afgevaardigde HONL
  • ds Léonard Rwanyindo          –  afgevaardigde Luik
  • ds Isabelle Detavernier         –  afgevaardigde BF
  • ds Marc Loos                           –  afgevaardigde OWVL
  • Thamar Blokland                    –  afgevaardigde ABL
  • Ferdinand Dehousse             –  penningmeester

 

arrow