Synodale raad

De synodale raad is het uitvoerend orgaan gekozen door de synode. Tussen de zittingen van de synode in voert zij het uitgestippelde beleid uit, bereidt nieuwe beslissingen voor en geeft in het algemeen leiding aan het kerkelijk leven.

Leden van de synodale raad:

  • ds Steven H. Fuite                   –  voorzitter
  • ds Jelle Brouwer                      –  vice-voorzitter nederlandstalig
  • Jean-Louis Stilmant                –  vice-voorzitter franstalig
  • Jean-Marie Urbain                  –  afgevaardigde HOCC
  • Brigitte Alessandroni             –  afgevaardigde HONL
  • Dr Tillman Ruess                    –  afgevaardigde Luik
  • ds Isabelle Detavernier         –  afgevaardigde BF
  • Chris De Pauw                        –  afgevaardigde OWVL
  • ds Marcel Pool                        –  afgevaardigde ABL
  • Koen Kinsbergen                    –  penningmeester

 

arrow