MiSaG

Wat is MiSaG?

De Werkgroep Migratie, Samenleven en Geloven (MiSaG) valt onder de coördinatie ‘Bezinning en Dialoog’ en is vooral actief in het vlaamssprekende deel van de VPKB.

De leden zijn: Ina Koeman (voorzitter), Marc Loos, Lianne de Oude, Heleen Ransijn en Tetty Rooze (secretaris). Rob van Drimmelen fungeert als schakel met de Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS).

De Werkgroep houdt zich bezig met vragen van mensen-in-de-migratie. In onze samenwerking met hen gaat het over Een rechtvaardig en humaan migratie beleid, duurzaam samenleven in diversiteit en bevrijd geloven. Mensen-uit-de-migratie zijn niet alleen hulpzoekers, maar mogen ook aangesproken worden als partners voor een rechtvaardig samenleven. Voor de Werkgroep MiSaG is dit een gegeven, een principe en een uitgangspunt.  Hieruit zijn schatten aan ervaring ontstaan, die dan hier dan daar worden gebruikt voor sensibilisatie en signalering. Ook helpen deze ervaringen om telkens opnieuw de situatie in kerk en samenleving, in stad, land, Europa en wereldwijd te analyseren.

 

Op deze webpage vindt u informatie over de thema’s Migratie, Samenleven en Geloven.

 

Heel concreet leidde het werk aan deze thema’s tot het oprichten, van de Projectgroep Huizen van Hoop die in de VPKB over de taalgrenzen heen actief is. Daarin zochten en vonden we gemeenten die huizen zochten en vonden voor pas erkende vluchtelingen. Meer informatie vindt u op deze webpage onder het kopje Huizen van  Hoop.

Regelmatig geeft de Werkgroep MiSaG DOORDENKER-tjes uit met interessante informatie en interviews. U vindt deze hiernaast. We hopen dat kerken hiervan gebruik maken, bijvoorbeeld door er uit te plukken voor hun kerkbladen en/of websites.

Onder het kopje Interne Organisatie vindt u een aantal verslagen die in de loop der tijd werden geschreven voor de Synode van de VPKB.

 

Contact:

Ina Koeman: inakoeman@hotmail.com

 

Beeld: pixabay

arrow