De inventarisatie van het Archief

Tot op heden zijn twaalf inventarissen gerealiseerd. Samen tellen ze meer dan 1000 bladzijden en meer dan 11.000 items.

 • Vijf daarvan hebben betrekking op de kerken die vandaag behoren tot de VPKB hebben verzameld en waarvan sommige in de 19e eeuw werden gesticht.
 • Een inventarislijst met de archieven van de VPKB tussen eind 1978 en 2017.
 • Vier inventarissen bevatten de archieven van 18 protestantse verenigingen die actief zijn op uiteenlopende terreinen: media (Protestantse Radio en Televisie), evangelisatie (vooral in Rwanda), cultuur, diaconie, permanete vorming, onderwijs, oecumene, enz.
 • Een inventarisatie omvat de archieven van 19 kerkgemeenten
 • De meest recente inventaris biedt een repertorium van de collectie foto’s, video’s en geluidsbestanden.

Bekijk of download de volledige inventarissen van:

 1. Archives de l’ECMB (Église Chrétienne Missionnaire Belge) puis Église Réformée de Belgique
 2. Archives de l’Union des Églises Évangéliques Protestantes de Belgique puis Église Protestante de Belgique 
 3. Archives de la Conférence Belge de l’Église Méthodiste
 4. Archives de SILO (Stads- en Landsevangelisatie in Brussel en Vlaams-België)
 5. Archives de la Classis België van de Gereformeerde Kerken in Nederland
 6. Archives de la Fédération des Églises Protestantes de Belgique
 7. Archives de la Société Belge de Missions Protestantes au Congo puis Mission Protestante de Belgique puis Département Missionnaire des Églises Protestantes de Belgique
 8. Archives de l’EPUB (Églises Protestante Unie de Belgique)
 9. Archives de diverses associations protestantes
 10. Archives de paroisses protestantes
 11. Collections de photos, vidéos et enregistrements sonores
 12. Archives des commissions radio et télévision des Églises protestantes de Belgique
arrow