Kerk & Wereld

De K&W website coördineert de missionaire taak van de VPKB in het samengaan van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.

Getuigt van het evangelie in woord en daad in de vorm van partnerschappen met de Eglise Presbytérienne au Rwanda (EPR) en de Verenigende Gereformeerde Kerk in Zuidelijk Afrika (URCSA).

Coördinatoren
Nederlandstalig:

Arjan Knop – arjan.knop@belgacom.net

Franstalig:

Eric Jehin – e.jehin@epub.be

 

Concrete projecten
Eglise Presbytérienne au Rwanda
 • Steun aan de medische coördinatie
 • Decentralisatieprogramma van de kerk
 • Bouw van kerken en pastorieën
 • Studiebeurzen voor theologiestudenten
 • Uitgave van het EPR- blad Twubake (Laten we opbouwen)
 • Steun bij natuurrampen

 

Verenigende Gereformeerde Kerk in Zuidelijk-Afrika (URCSA)
 • Home Based Health Care Program: thuiszorg voor HIV-Aids patiënten
 • URCSA News – het kerkblad van de URCSA
 • Steun aan het seminarie voor theologiestudenten (NTS)

 

KAP

Uitwisselingskamp voor jongeren van 4 deelnemende kerken uit 4 landen (België, Rwanda, Duitsland en Zuid-Afrika). Het kamp vindt tweejaarlijks plaats, in een van de deelnemende landen.

 

Andere taken van de Coördinatie Kerk & Wereld
 • het versterken van de band met de wereldkerk
 • het bewust maken van de kerkleden van hun verantwoordelijkheid in de wereld
 • het bevorderen van vrede en gerechtigheid

 

Protestantse Solidariteit

Protestantse solidariteit (PS) is een NGO (niet-gouvernementele organisatie) van de VPKB

en is actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in Centraal- en West-Afrika.

PS ondersteunt al sinds 1977 nood- en ontwikkelingssamenwerkingsprojecten. PS werkt samen met kwetsbare gemeenschappen en respecteert de waardigheid van de partners.

 

De projecten van Protestantse Solidariteit worden meegefinancierd door Belgische en Europese partnerschappen en de steun van privépersonen en gemeenten.

 

Protestantse Solidariteit

Brogniezstraat 46, 1070 Brussel

Tel.      02 5106180

email: info@protestantsesolidariteit.be

Ondernemingsnummer 417 614 197

 

IBAN    BE37 0680 6690 1028

 

Giften en collectes voor projecten van de commissie zijn welkom via Protestantse Solidariteit,

met vermelding van de naam van het project (fiscaal attest voor privé giften vanaf € 40).

 

Ik help een kind

Sinds 1997 ondersteunt het project “Ik help een kind” het middelbaar onderwijs van jonge Rwandezen die zelf niet alle schoolkosten kunnen betalen. Jaarlijks profiteren meer dan 250 jongeren van deze steun.

 

Uw bijdrage kan u overmaken op:

 

IBAN  BE38 3104 9936 4372

tnv. Protestantse Solidariteit

o.v.v. ‘Ik help een kind’

 

 

arrow