Districtsraden

Onze Verenigde Protestantse Kerk in België heeft 6 kerkelijke districten.

Antwerpen – Brabant – Limburg (ABL)

ds Ernst Veen                                 –  voorzitter
ds Werner Lategan                       –  secretaris
Dirk Hemelaer                               –  penningmeester

Oost- en West Vlaanderen (OWVL)

ds Peter Smits                                –  voorzitter
Rudy Liagre                                     –  secretaris
Leendert Holleman                       –  penningmeester

West Henegouwen (HOCC)

ds Vincent Bianchi                        –  voorzitter
Sophie Vertenoeuil                       –  secretaris
Jacques-Noël Havre                      –  penningmeester

Oost-Henegouwen Namen en Luxemburg (HONL)

ds Bernard-Zoltán Schummer   –  voorzitter
Stéphane Cuyx                             –  secretaris
Brigitte Alessandroni-Fomine    –  penningmeester

Liège

ds Jean-Willy Mbonzemba          –  voorzitter
Anne de Bremaecker                  –  secretaris
Mary Hodiaumont                       –  penningmeester (buiten de raad)

Franstalig Brabant (BF)

ds Bruneau Joussellin                 –  voorzitter
Jan Mahieu                                   –  pennigmeester

arrow