Gebed voor mensen zonder verblijfspapieren

DOORDENKERtje – September 2021 Augustus 2021 Volgens schattingen leven er in België 150.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten België…

Lees meer

Onze vader

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En…

Lees meer
arrow