Een hoopvolle boodschap

We vieren weer het Kerstfeest Het Kind van Nazareth geboren op de vlucht in Betlehem ergens in de velden midden in donkere nacht met dennen en bellen, met kransjes en…

Lees meer

De Thora

Het verhaal van de Bijbel begint met God. Hij sprak, en zo schiep Hij de hemel en de aarde. Alles wat wij zien en kennen komt voort uit deze woorden….

Lees meer

Gedenken

Veel mensen beschouwen gelovigen als levende fossielen. Ze zijn niet mee met hun tijd en horen thuis in een museum. En het helpt er natuurlijk ook niet echt aan mee…

Lees meer

Gebed voor mensen zonder verblijfspapieren

DOORDENKERtje – September 2021 Augustus 2021 Volgens schattingen leven er in België 150.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten België…

Lees meer
arrow