Eeuwige, goede God

Eeuwige, goede God, Gij die gezegd hebt: ‘ik ben’, ‘ik zal er zijn’, Gij die de ellende ziet van uw mensen, die onze aanklacht en noodkreet hoort, Gij die onze…

Lees meer

Voorbeden

Goede God; Onze wereld lijkt wel tot stilstand gekomen en dat terwijl er zoveel gebeurt met ons mensen. We zitten in isolatie in onze huizen maar beseffen hoe we op…

Lees meer

Gebed om ontferming

God, nu de zomertijd is ingegaan en de lente begon, met fris gras en nieuwe bloemen zien we hoe de natuur gaat herbeginnen, dat de winterdood voorbij is.   Dit…

Lees meer

Rust en vertrouwen

God, geef me rust en vertrouwen, opdat ik me niet mee laat slepen door angst en paniek. Geef me wijsheid, opdat ik het goede doe en het dwaze laat. En…

Lees meer

Uw liefde is sterker dan de dood

Uw liefde is sterker dan de dood, goede God. Waar wij denken dat geen weg meer begaanbaar is opent U voor ons nieuwe wegen. Wij ontsteken een licht en bidden…

Lees meer

Serenity gebed

Geïnspireerd op het Serenity gebed van Reinhold Niebuhr Goede God, Gij die barmhartig zijt, schenk ons rust en vrede, en open onze oren. Dat wij niet enkel uw woord aanhoren…

Lees meer
arrow