Gebed voor genezing

Onze God, Uw Woord zegt dat U antwoordt wie Uw naam aanroepen en dat U hen verlost. Op dit moment vragen we of U hen wilt genezen die ziek zijn…

Lees meer

Zing

Zing van de Vader die in den beginne de mensen schiep, de dieren en de dingen: hemel en aarde wil zijn naam bezingen: houd Hem in ere. Zing van de…

Lees meer

De vruchten van de Geest – GALATEN 5:22 NBV

‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedig- heid, zelfbeheersing.’ In de digitale bijbelgesprekken met onze Iraanse vrienden spraken we vlak voor Pinksteren…

Lees meer

Ik roep U

Verhoor, o Heer , verhoor mij en sta mij barmhartig bij in al onze moeilijkheden ! Al is mijn hart nog zo bedroefd, Gij bent het die het vrede geeft,…

Lees meer
arrow