Zalige nonchalance

Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. (Mattheus-evangelie 6,3) Een beeldende uitspraak waarin Jezus fel ingaat tegen een levenshouding waarin jij als gelovig…

Lees meer

In blijde verwachting

Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom de zwangerschap van Maria in het verhaal uit Lucas 1 een moeilijk begin heeft. In het verhaal zegt of zingt ze later tijdens…

Lees meer

Tijd met God

Samen met de Heer aan de tafel zitten en tijd met Hem delen, hoe zalig moet dat geweest zijn. De discipelen mochten dit ervaren. Wat genoten ze ervan: zo dicht…

Lees meer
arrow