Gebed voor de dienst – 2 juli 1523

Om 1 juli 1523 in verbondenheid te gedenken, bieden wij voor de eredienst op 2 juli 2023 een gebed aan dat geïnspireerd is op Luthers allereerste hymne “Een nieuwe lofzang heffen we aan”.

 

Liefhebbende Vader, U die gisteren, vandaag en voor altijd dezelfde bent…

Hier staan wij nederig voor u.

Vijf eeuwen geleden werden Hendrik Voes en Jan van Esschen, de eerste martelaren van de Reformatie

levend verbrand op de Grote Markt van onze hoofdstad…

omdat ze weigerden hun geloof te verloochenen.

Vandaag, waar U ons geplaatst hebt

geef ons de moed om standvastig te blijven in ons geloof, kost wat kost.

Versterk onze geloofsovertuiging dag na dag, tot het einde toe.

Geef ons de wijsheid die we nodig hebben om niet te luisteren…

naar de vele lokzangen die holle frasen influisteren;

help ons verankerd te blijven in het vertrouwen.

Ja, alles wat we zijn

en alles wat we hebben komt van U.

 

Eeuwige God, U die onze woorden kunnen oproepen, maar nooit kunnen bevatten,

wij danken u voor al onze vaders en moeders in het geloof

die door hun moed, trouw en geloof…

u de middelen hebben gegeven die door de eeuwen heen hebben geholpen

om de vieringen van uw Kerk waar en betekenisvol te laten zijn.

Deze ochtend nemen we de tijd

om hen te gedenken die door de eeuwen heen

het geloof hebben gevormd dat ons draagt,

door hun trouw, hun liederen en het getuigenis van hun leven.

 

Sta ons toe Jezus met passie te volgen

weg van dorre, nietszeggende woorden

naar vruchtbaar getuigenis en stralende actie.

Maak van onze kerk een gemeenschap van trouwe discipelen

die door hun leven aanzetten tot eenwording met een bovenmateriële, verticale dimensie

in het horizontale, aardse bestaan.

Moge uw Kerk leven in uw waarheid, liefde en vrede.

Waar zij trouw is, voedt haar getuigenis.

Waar zij dwaalt, wijs haar de weg.

Waar zij zwak is, versterk haar.

Waar zij verscheurd is, herstel haar breuken en herstel haar eenheid.

In ons, door ons en, indien nodig, ondanks ons, moge uw koninkrijk komen.

Ds. Bernard-Zoltán Schümmer

arrow