Het raadplegen van de archieven

Veel van de historische archieven van het centrum zijn ter plekke doorzoekbaar. Steeds echter is voorafgaandelijke toestemming vereist.

Het centrum is niet permanent geopend. Het is noodzakelijk om een afspraak te maken, en wel langs electronische weg. Verzoeken om informatie en raadpleging moeten via het onderstaande onlineformulier worden ingediend.

Raadplegingsverzoek : Form. consultation – raadpleging

arrow