KidS (Kerk in de Samenleving)

De Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS) wil ons christelijk geloof betrekken op actuele
vragen waarvoor wij ons in de samenleving geplaatst zien. Zo hopen we een betekenisvolle
rol van de kerken in onze maatschappij te bevorderen.

Hiertoe stelt de Werkgroep KidS zich ten doel de VPKB gemeenten te ondersteunen,
inspireren en stimuleren in het streven naar een rechtvaardige, vredevolle en duurzame
samenleving.

Daarnaast wil de Werkgroep de VPKB van dienst zijn in het bevorderen van de rol van onze
kerk in de internationale oecumene. Dit door samenwerking met Europese en wereldwijde
oecumenische organisaties en door het leggen van contacten met kerken en christenen in
verschillende delen van de wereld.

Eerbied voor de Schepping is een urgente opdracht voor alle christenen en kerken. Daarom
wordt door de Werkgroep grote nadruk gelegd op de effecten van klimaatverandering en het
bevorderen van een duurzame samenleving. Andere actuele aandachtspunten vindt u elders
op deze pagina. Via samenwerking met de Werkgroep Migratie, Samenleven en Geloven
(MiSaG) is de Werkgroep KidS ook betrokken bij vragen rond migratie, vluchtelingen en
asielzoekers.

De werkgroep staat open staat voor nieuwe geengageerde
leden, die willen bijdragen aan de doelstellingen van de groep.

 

 

arrow