5 Mensverbetering

Met de opkomst van nieuwe technologieën, heeft genetische verandering een hoge vlucht genomen. De technologische ontwikkelingen op dit vlak nemen exponentieel toe. Dit betkentent volgens sommigen dat wetenschappers voor God willen spelen. Hoe dit ook zij, het feit dat wij het werk van Gods handen toevertrouwd hebben gekregen, betekent dat de mens ook een grote verantwoordelijkheid draagt. Niet alles wat mogelijk is, is ook wenselijk en verantwoord. Om het denken hierover te stimuleren vindt u de volgende bronnen:

– “Laat ons mensen maken“, een brochure

– “Bestaat er een gen voor geluk?”een folder

– Zie ook: Vorming

arrow