1 Klimaatverandering

Klimaatverandering Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen waarvoor de mensheid zich geplaatst ziet. De opwarming van de aarde is zowel een materiële als een spirituele uitdaging. Het gaat immers…

Lees meer

2 Kerk en Politiek

Kerk en Politiek In de Bijbel vinden we geen partij-politieke programma’s die wij zouden kunnen toepassen op de situatie van vandaag. Wel vinden we richtingaanwijzers waar wij, vanuit een geloofshouding,…

Lees meer

3 Palestina en Israël

Palestina en Israël Christenen in de Palestijnse gebieden vragen regelmatig onze aandacht voor de situatie waarin het Palestijnse volk zich bevindt. Een aantal voorbeelden hiervan alsmede reacties vanuit de VPKB…

Lees meer

4 Racisme

Racisme De VPKB is ervan overtuigd dat alle mensen zijn geschapen naar Gods beeld. Daarom is racisme, zowel op persoonlijk als institutioneel vlak niet anders dan zonde en een belediging van God…

Lees meer

5 Mensverbetering

Met de opkomst van nieuwe technologieën, heeft genetische verandering een hoge vlucht genomen. De technologische ontwikkelingen op dit vlak nemen exponentieel toe. Dit betkentent volgens sommigen dat wetenschappers voor God…

Lees meer

6 Wereldwijd

Wereldwijd De VPKB maakt deel uit van de wereldwijde oecumene en voelt zich verbonden met kerken en christenen waar die zich ook bevinden. Enkele voorbeelden van onze wereldwijde betrokkenheid vindt…

Lees meer

7 intern

Intern Een aantal interne documenten en verslagen van de Werkgroep Kerk in de Samenleving vindt u hier: – Tweejaarlijks verslag, 2022-2024 – Tweejaarlijks verslag KidS 2021-2022 – Tweejaarlijks verslag aan…

Lees meer
arrow