2 Kerk en Politiek

Kerk en Politiek

In de Bijbel vinden we geen partij-politieke programma’s die wij zouden kunnen toepassen op de situatie van vandaag. Wel vinden we richtingaanwijzers waar wij, vanuit een geloofshouding, voordeel mee zouden kunnen doen. Enkele pogingen om geloof en politiek op elkaar te betrekken vindt u hier:

Brief Synodale Raad over gemeenteraadsverkiezingen oktober 2018

– De brochure Kerk en Politiek

arrow