1 Klimaatverandering

Klimaatverandering

Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen waarvoor de mensheid zich geplaatst ziet. De opwarming van de aarde is zowel een materiële als een spirituele uitdaging. Het gaat immers ten diepste over de vraag wat de plaats en de rol van de mens is in Gods Schepping. Daarom is het bij uitstek een thema waarmee kerken en christenen zich zouden moeten bezig houden. Enkele bronnen zijn:

– Naar een ecologische theologie

– Scheppingzondag 2023

– Scheppingzondag 2022

– Brochure “Kies voor het leven” – pdf

– Scheppingszondag 2021

– Pastorale brief “Mens waar ben je?”, 27 augustus 2020

Handreiking voor de kerkdienst op Scheppingszondag 6 september 2020

– Het belgische energiebeleid – Brochure

– Welke landbouw ? Voor welke voedsel?

– Kernernergie in Belgïe: nog 20 tot 44 jaar? – Brochure

Brief aan Premier Ministre Michel, 21 april 2016

Checklist voor VPKB gemeentes

– Bijbelsleerhuis: Schepping, klimaat en profetische profetie

– Zie ook : https://vorming.protestant.link/category/inspiratie/samenleven/klimaat-samenleven/ en
twee bijdragen voor reflectie

– Zie ook: www.ecokerk.be

 

arrow