Diensten

Tijdens deze bijzonder tijd van ‘social distancing’ proberen we voor u de afstand te overbruggen met dit overzicht van online erediensten die de verschillende gemeenten in onze Kerk aanbieden.

Zo hopen we elkaar op zondag en ook tijdens de week met gebed en Schriftlezing vast te houden in verbondenheid.

‘Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God – een feestende menigte, juichend en lovend’. Want, ‘mijn ziel dorst naar God, naar de levende God,..’ (Ps. 42: 3,5)

‘Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten..’ NLB 416:4

 

De VPKB Aalst spant de kroon want zij is nu dagelijks present op het internet:

– Iedere dag is er om 8.00 uur een ochtendgebed;

– iedere woensdagavond om 18.00 uur een vesper;

– en iedere zondag om 10.00 uur gaat een online dienst door, in samenwerking met de gemeenten van Dendermonde en Denderleeuw.

Een overzicht: vpkbaalst.be/agenda

 

De online diensten van de gemeente Antwerpen Noord, ‘de Brabantse Olijfberg’, vind je terug op het Youtubekanaal : https://youtube.com/channel/UCd9cn2V3XzfFKKZIwX3pNaw

 

De Protestantse Kerk Denderleeuw is actief op Facebook. Hier wordt verwezen naar de diensten en gebedsmomenten in de regio, met Dendermonde en Aalst. De gemeente doet ook mee in het samenwerkingsverband van online diensten vanuit de Denderregio.

Dominee Harry Sinnaghel zorgt wekelijks voor een online meditatie, die ook wordt afgedrukt, rondgebracht  en rondgestuurd.

Zie facebook.com/vpkbdenderleeuw

 

De Protestantse Kerk Dendermonde verzorgt samen met Aalst en Denderleeuw een wekelijkse zondagse eredienst, die via livestream wordt uitgezonden.

Dominee Peter Smits verzorgt telefonisch pastoraat, slechts in geval van nood kan fysiek bezoek plaatsvinden.

Zie facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde

 

De Protestantse Kerk Gent-Centrum is actief op Facebook. Te zien is dat het licht van de paaskaars in de kerk dagelijks 19 minuten brandende wordt gehouden (naar de naam van het virus: Covid-19). Ook is er samen met Brugge een dienst gepubliceerd op zondag 22 maart.

Zie facebook.com/Brabantdamkerk

 

De Rabotkerk in Gent verwijst op Facebook naar haar erediensten op internet. De dienst van 22 maart is gepubliceerd op een afspeellijst in YouTube, in losse onderdelen, zodat mensen gemakkelijk per onderdeel kunnen kijken. Een goed idee! Zo kun je bovendien muziek met videoclips los inpassen in de dienst, zonder problemen te krijgen met de auteursrechten.

Zie facebook.com/rabotkerk, website.

 

Ook de VPKB Horebeke verzorgt zondagse erediensten die worden uitgezonden op het internet. Mensen die geen internet hebben, krijgen de preken toegezonden per post. De kerkklokken blijven iedere zondagmorgen klinken.

Zie youtube.com/channel/UCLrhC867vdcyJ2psUMNF-Hg

 

De Protestantse Kerk Ieper houdt contact met de achterban via Facebook.

Zondagse erediensten worden op het eigen YouTube- kanaal gezet.

Zie youtube.com/channel/UCQLgHc-8V3L_A5Tx0f1t-Cg

Op Witte Donderdag staat een viering gepland samen met Menen en Roeselare.

 

Ook de Protestantse Kerk Menen publiceert de zondagse erediensten via een link op haar Facebook-pagina naar YouTube.

Zie facebook.com/VPKBMenen

 

De VPKB-kerken Brugge, Oostende en Knokke zijn een samenwerking begonnen in het online aanbod. Er is een aparte facebookpagina gemaakt voor deze regiowerking.

Facebook VPKB Brugge-Oosteende-Knokke

 

De Hazegraskerk in Oostende is elke namiddag (ma. t.e.m. vr.) open. Er is dan een gastheer/-vrouw aanwezig om bezoekers te ontvangen. Het is een initiatief van de Protestantse en Katholieke kerk in Oostende.

Meer informatie: www.protestantsekerkoostende.be

 

De Protestantse Kerk Roeselare tenslotte biedt ook wekelijks een viering aan op het internet. Op de website maakt zij bekend waar deze te vinden is.

Zie protestantsekerkroeselare.be/Kerkdiensten

 

De Protestantse Kerken Antwerpen – VPKB (https://www.youtube.com/channel/UCNB-u23sMNoNGt4whew0gfw) is het kanaal met online diensten voor de gemeenten De Wijngaard in Antwerpen-Zuid, de Brabantse Olijfberg in Noord en de Christusgemeente in Oost.

 

De gemeenten in Mechelen Zuid en Noord, Leuven en Vilvoorde werken samen voor de online diensten. Deze zijn te vinden op YouTube, het kanaal van de PK Vilvoorde: https://www.youtube.com/channel/UCH3E5isdGlMNhrZFOwNbJiA.

 

De diensten van de gemeente Boechout kan u terugvinden op www.vpkbboechout.be

 

Kapel de Olijftak te Brasschaat biedt een voorgelezen tekst aan door ds. Depoortere te vinden op http://www.olijftakbrasschaat.be/preken

Er is op zondagmorgen ook altijd een jongerenmoment.

 

De diensten van de gemeente Turnhout vindt u terug op Youtube op PK website.

 

De diensten van de kerk in Balen kan u terug vinden op de FB pagina: Evangelische Kerk Balen en op http://www.evangelischekerkbalen.com

 

De dienst van de gemeente Ronse vindt u op Youtube op https://youtu.be/cGyyafkAhrw. De dienst komt online a.s. zondag 5 april 2020 vanaf 10.00 uur.

arrow