Meldpunt Misbruik

Helaas komt misbruik ook voor in een kerkelijke context. De opleiding van predikanten en begeleiders in de VPKB besteedt hier aandacht aan in het kader van een gedegen preventieve werking. Misbruik blijft daardoor, zo hopen wij, zeldzaam in onze kerken.

Onder misbruik verstaan we elke vorm van misbruik van de pastorale positie van wie in de VPKB werkzaam is, die schade brengt aan wie zich aan die persoon toevertrouwt.

De VPKB heeft ook een commissie opgericht om slachtoffers van misbruik in de eerste fase te begeleiden.

Deze commissie bestaat uit twee predikanten (een vrouw en een man) en een psychiater (een vrouw). De commissie werkt volledig onafhankelijk van de VPKB.

De leden van de commissie verwelkomen en luisteren naar de mensen die om hulp vragen.

De VPKB van haar kant biedt pastorale begeleiding. De gerechtelijke en godsdienstige kant van de zaak worden, zoals dat hoort, goed van elkaar gescheiden.

De VPKB neemt niet de leiding van het onderzoek op zich, dat niet onder haar bevoegdheid valt.

 

Om contact op te nemen met de Commissie kunt u, afhankelijk van uw taal, de volgende e-mailadressen gebruiken:

Meldpuntmisbruik@protestant.link  (voor Nederlandstaligen)

Contactabus@protestant.link (voor Franstaligen)

arrow