Wegwijs in het christelijk geloof

Dominee Anne kooi uit Brussel schreef 7 kleine toelichtingen bij het geloof, zoals dat door protestanten wordt beleefd. De korte brochures in PDF stellen alle zeven een bepaald thema aan de orde. Ze zijn geschreven voor wie wil kennismaken met het geloof of voor wie wil nadenken over één van de onderwerpen waarover ze schrijft. U kunt ze hier lezen of downloaden. Als u wilt kunt u ze ook afdrukken en delen met anderen.

Wie God?

Wie is Jezus?

Wie is de Heilige Geest?

Wat is de Bijbel?

Wat is het christendom?

Wat is het protestantisme?

Godsdienstkritiek en godsdienstvrijheid

arrow