4 Racisme

Racisme

De VPKB is ervan overtuigd dat alle mensen zijn geschapen naar Gods beeld. Daarom is racisme, zowel op persoonlijk als institutioneel vlak niet anders dan zonde en een belediging van God onze Schepper. Racisme staat haaks op onze geloofsovertuiging en gaat lijnrecht in tegen het centrale liefdesgebod: “heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht… [en] heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.” (Marcus 12:30-31). Om verder na te denken over de relatie tussen geloof en racisme, zoudt u de volgende bronnen kunnen raadplegen:

Jouw woorden wegen – Praktische gids

VPKB verklaring tegen racisme

– Black lives matter

– www.oikoumene.org – What we do? racism, discrimination and xenophobia

 Statement from the WCC conference on Racism Today

Bijbelstudies

– Zwijgen is geen optie

– Migratie, Samen leven en Geloven: DOORDENKERtje

– Kerkdienst racisme – Boechout

 

Meer ideeën voor materiaal zie de vormingspagina.

 

 

arrow