3 Palestina en Israël

Palestina en Israël

Christenen in de Palestijnse gebieden vragen regelmatig onze aandacht voor de situatie waarin het Palestijnse volk zich bevindt. Een aantal voorbeelden hiervan alsmede reacties vanuit de VPKB vindt u in de bijgaande links. Elk jaar roept de Werkgroep Kerk in de Samenleving gemeentes binnen de VPKB op om deel te nemen aan het initiatief van de Wereldraad van Kerken om te bidden voor vrede in Palestina en Israël. Voorbeelden van materiaal vindt u hierbij.

– Kerstbrief aan Palestijnse christenen

– Christmas Alert van Kairos Palestine

– Dossier reacties gebeurtenissen Israël en Gaza oktober 2023

– Brief Synodevoorzitter aan Kairos Palestine, 11 mei 2023

– 75 jaar Nakba

– Adventboodschap Kairos Palestina 2022

Adventsboodschap Kairos Palestina 2021

– Kerstboodschap 2020 uit Bethlehem, Palestina

– Kairos Document : a Moment full of Truth

Bijdragen aan vrede, De stem van Palestijnse christenen gehoord

Wereldwijde Gebedsweek (13-21 september 2020)

Een Noodkreet voor Hoop

Brief van Synodevoorzitter aan Kairos Palestina, 18 april 2019

Brief Kairos Palestine aan VPKB, 23 april 2019

Brief van Synodevoorzitter aan Kairos Palestine, 9 juli 2018

arrow