Christmas Alert van Kairos Palestine

Ook in 2023, de donkerste periode in het Heilige Land sinds lange tijd, bracht Kairos Palestine een Christmas Alert uit. Het bevat een korte overdenkingen van een aantal Palestijnse christenen. Uit de Inleiding citeren wij het volgende:

In deze 2023 Christmas Alert wijst Kairos Palestina op de trieste, tragische situatie van de Palestijnen in Gaza. Het biedt theologische overdenkingen en gebeden om diepere solidariteit en meer betekenisvolle acties aan te moedigen. Omdat alles verre van normaal is – zelfs het zogenaamde ‘normale’ van een volk onder een wrede bezetting – beleven de Palestijnen een historisch Goede Vrijdag/Heilige Zaterdag-moment. Net als de eerste leerlingen van Jezus voelen we ons hulpeloos. We voelen ons machteloos. We voelen ons in de steek gelaten, zelfs door sommige van onze vrienden. Gazanen brengen hun kinderen naar de kerk om zich te laten dopen, bang dat ze de genocide die Israël oplegt niet zullen overleven. Op sommige dagen is onze enige troost te vinden in elkaar en in ons gemeenschappelijke besef dat ook Jezus het slachtoffer was van het brute geweld van de bezetter. Hij werd ontmenselijkt. Hij werd gemarteld. Hij werd gedood.

We hongeren naar de vreugde van het seizoen. Onze kinderen hebben het nodig. Maar dit jaar zullen we geen boom aansteken op Manger Square. Plannen voor onze feestelijke parade zijn geannuleerd. We zullen, zowel als een daad van aanbidding als een daad van verzet, op kerstavond in onze kerken samenkomen om het Woord te verwelkomen dat vlees werd en nog steeds onder ons leeft, vol van genade en waarheid. We hebben jou, je gebeden en je solidariteit nodig. Dit jaar vragen we je om op concrete manieren te handelen en erop aan te dringen dat de keizerlijke machten een weg naar een rechtvaardige vrede uitstippelen. Stuur ons woord en/of foto’s van de acties die je hebt ondernomen, de brieven die je hebt geschreven, de preken die je hebt gehoord, de teksten die je op sociale media hebt geplaatst… Dit is onze oproep.

De tekst van het Alert is, in het Engels, hier  te vinden.

arrow