Jouw woorden wegen

Download: Brochure – Jouw Woorden Wegen

De werkgroep Migratie, Samenleven en Geloven (MiSaG) van de VPKB bracht onlangs bovenstaande brochure uit. We hebben er hard aan gewerkt. Geïnspireerd door de brochures van Orbit vzw en 11.11.11 (Woorden in beweging) gingen we op zoek naar een protestantse vertaling waarmee we in onze gemeentes aan de slag kunnen. De werkbrochure wordt aangeboden op de Synodevergadering van november 2023 om verder in gesprek te gaan over hoe we praten en schrijven vanuit de kerk over migratie en diversiteit. Daarmee hebben we tenslotte allemaal op één of andere manier te maken.

Door Tetty Rooze en Ina Koeman, in De Band – dec, jan, feb 2023-2024

 

Migratie is geen onbeschreven thema in de Bijbel. Veel verhalen gaan over mensen op weg, onderweg, verdreven en aangekomen. Toch hebben we het ook in de kerk soms wel moeilijk om verhalend en verbindend te vertellen en te schrijven over migratie en diversiteit. Daarom deze kleine, leesbare gids. Om samen te oefenen, na te denken en uit te werken wat migratie in onze tijd betekent. Hoe er naar mensen, die gemigreerd zijn, geluisterd wordt; hoe mensen in de superdiversiteit van onze samenleving elkaar kunnen ontmoeten, en hoe we over elkaar praten in een taal die respectvol en liefdevol is.

 

Ga het gesprek aanTetty Rooze en Ina Koeman nodigen u allen graag van harte uit om op dinsdag 11 maart 2024 deze oefeningen te maken en dit gesprek aan te gaan. De bijeenkomst wordt gehouden in het kader van het protestantse vormingswerk in het Antwerpse.

 

De brochure kunt u van tevoren lezen als u wilt, we gaan er samen mee aan de slag! U kunt ‘Jouw woorden wegen’ bestellen of opvragen bij je kerkenraad of bij Ina Koeman (inakoeman@hotmail.com).

 

We zien uit naar het gevolg van een goed gebruik van dit handige documentje! En naar uw komst op 12 maart… U hoort nog van ons.

arrow