Een kerstgroet uit het Heilige Land

Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen… Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen:  Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. (Jesaja 9:1, 6)

In november kwamen personen uit Palestina en uit de hele wereld bijeen voor een bijeenkomst van Kairos Palestina, een groep van kerken en christenen in Palesina.[i] Zij sturen hun hartelijke kerstgroeten en nodigen ons uit om ons te blijven inzetten voor het bereiken van een rechtvaardige en duurzame vrede in het Heilige Land. De Palestijnse zusters en broeders wijzen erop dat de situatie waarmee ze te maken hebben steeds grimmiger wordt: “We weten iets van de duisternis waarover Jesaja schreef. We weten ook iets van het licht dat op ons en de wereld schijnt. Het wordt weerspiegeld in uw steun. In deze tijd hebben we uw uw gebeden, uw steun en acties meer dan ooit nodig”.

“De hoop die in ons leeft betekent allereerst ons geloof in God en ten tweede onze verwachting, ondanks alles, op een betere toekomst. Ten derde betekent dit het niet najagen van illusies. We beseffen dat de bevrijding niet nabij is. Hoop is het vermogen om God te zien te midden van moeilijkheden, en samen te werken met de Heilige Geest die in ons woont. Uit deze visie vloeit de kracht voort om standvastig te zijn, standvastig te blijven en te werken aan verandering van de werkelijkheid waarin wij ons bevinden.”

H.B. Patriarch Michel Sabbah voegt daaraan toe: “Verlost door Christus en hersteld naar het beeld van God, kom! Kom, laten we God aanbidden… Laten we allemaal vredestichters zijn, in staat om elkaar lief te hebben, zodat de tragedie van dit land ophoudt Laat ons luisteren naar het lied van de engelen: “Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde” (Lucas 2:14.

 

[i] Het verslag van deze conferentie is te vinden op de website van de Werkgroep Kerk in de Samenleving: https://nl.protestant.link/kids-kerk-in-de-samenleving/

 

Beeld : pixabay

arrow