Indiening van begrotingen voor 2024 – herinnering aan data

Bericht voor penningmeesters van de kerkgemeenten

De zomervakantie staat voor de deur. Dit is ook het moment om, met je bestuursraad, te denken aan het indienen van de begroting.  Hierbij een kleine herinnering, per regio, aan de deadlines waarbinnen dit document naar de toezichthoudende instanties (burgerlijke gemeenten of gewesten) moet worden gestuurd.

Brussels Gewest

De begrotingen moeten vóór 1 september gelijktijdig naar de Regering (overheid) en het vertegenwoordigend orgaan gestuurd worden.  Er moeten nieuwe Excel-bestanden worden gebruikt (in afwachting van een online toepassing).

Vlaams Gewest

Voortaan worden de begrotingen uitsluitend verstuurd via de toepassing ReligioPoint of via het Digitaal Loket.  De begroting moet, samen met het advies van het vertegenwoordigend orgaan, normaal gezien tegen 1 oktober worden ingediend, maar er moet een termijn worden voorzien om het vertegenwoordigend orgaan de kans te geven zijn advies te geven (1 juli).

Waals Gewest

De begrotingen worden uiterlijk op 30 augustus tegelijkertijd naar de bevoegde gemeente (en eventuele andere gemeenten die bij de financiering betrokken zijn) en het vertegenwoordigingsorgaan gestuurd.

arrow