Gebed voor Vreugde

Heer, God onze Vader,

 

Dank U voor Uw liefdevolle aanwezigheid aan onze zijde elke dag.

Uw aanwezigheid is een bron van vreugde voor elk wezen dat u hebt geschapen.

In het hart van ons leven, zegt Gij weer tegen ons:

 

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. (Joh. 15, 11).

 

Ondanks de obstakels en de onduidelijkheden van onze wegen,

U roept ons op om onze vreugde uit U te putten.

 

Moge de vreugde van uw Blijde Boodschap ons hart en onze daden sterken.

Door uw woord geeft U ons de kans om Uw zoon Jezus te ontmoeten.

Hij komt naar ons toe, als een van ons, om ons naar U te leiden.

 

Geef ons Uw Geest van licht.

Moge het onze ogen en onze geest verlichten, zodat we kunnen zien hoe wijd Uw vreugde

zich verspreidt onder hen die zich open stellen voor Uw aanwezigheid.

Moge het ons bevrijden van alles wat vreugde kan belemmeren.

Moge het ons het vermogen geven om aandachtig te zijn voor het behoud

van alles wat een bron van diepe vreugde in ons is.

 

Heer, maak ons ook getuigen van vreugde.

Geen uitbundige of oppervlakkige vreugde,

maar een serene vreugde, die voortkomt uit Uw aanwezigheid aan onze zijde.

Op die manier zullen wij dit prachtige geschenk van innerlijke vreugde dat

U ons geeft, aan de wereld bekend kunnen maken en samen in hoop vooruit kunnen gaan.

 

Abt Emmanuel de Ruyver

Parochiepriester,  Pastorale Eenheid Heilig Kruis van Elsene

januari 2023

arrow