Steun voor de gezondheidspost van Gatare in Rwanda

In haar betrekkingen met de EPR steunt K&W al vele jaren de gezondheidszzorg.

Sinds 2020 is het de gezondheidspost van Gatare die van onze steun geniet met een jaarlijks budget van 10.000 euro.

De generale synode van de EPR heeft aanbevolen het aantal gezondheidsposten uit te breiden overeenkomstig het huidige gezondheidsbeleid van de regering, zodat de bevolking toegang heeft tot gezondheidszorg zonder lange reizen te hoeven maken.

De Gatare-Vugangoma Gezondheidspost is gelegen in het noorden van Rwanda. Het staat onder toezicht van het Ihanika Health Centre en de bevolking telt ongeveer 6000 inwoners. Het personeel van deze gezondheidspost bestaat uit twee verpleegsters, een laboratoriumtechnicus, twee bewakers en een hygiënist. De post is gebouwd in het kader van het partnerschap met de VPKB, de steun omvat ook de ondersteuning van het personeel, de werking, de logistiek en de medische uitrusting, alsook het onderhoud van het gebouw.

Voorlopig zijn alle gezondheidsposten in Rwanda onderworpen aan de nieuwe richtlijnen met betrekking tot het gebruik van de ziektekostenverzekering.

De Gatare Health Post heeft nog geen toestemming gekregen om samen te werken met de ziekenfondsverzekering van de regering. Er werden onderhandelingen met het ministerie aangeknoopt, maar het gebied werd na Covid-19 afgesloten en veldbezoek kon niet plaatsvinden.

De EPR heeft op 17 september een nieuw memorandum van overeenstemming ondertekend met het ministerie van Volksgezondheid en de onderhandelingen zullen worden voortgezet zodat de gezondheidsdienst zijn diensten onder de best mogelijke voorwaarden aan de bevolking kan aanbieden.

arrow