Werkgroep Kerk in de Samenleving (KIDS)

De Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS) wil actuele vragen van mens en samenleving en christelijk geloof op elkaar betrekken en de rol, waartoe de kerk geroepen is om te spelen.

In het bijzonder wil zij hierin de VPKB gemeenten ondersteunen, inspireren en stimuleren. Zij werkt zoveel mogelijk samen met christenen van verschillende – Europese- kerken, maar ook met anderen, die hetzelfde doel nastreven: een rechtvaardige, vredevolle en duurzame samenleving.

Eén van haar prioriteiten is sinds het “Klimaatakkoord van Parijs” in 2015: duurzaamheid en eerbied voor de Schepping. Zij is betrokken bij vragen rond migratie, vluchtelingen en asielzoekers. Andere actuele aandachtspunten zijn: Syrië, vrede in Palestina en Israël, de toekomst van de Europese Unie, en ontwapening. Ook andere ethische vragen worden besproken zoals: euthanasie.

Leden van de werkgoep zijn: Greet Heslinga (voorzitter), Rob van Drimmelen (secretaris), Lida Blommaert, Yolande Bolsenbroek, Laurence Flachon, Chris Lefebvre, Marc Lenders en Françoise Nimal. De werkgroep staat open staat voor nieuwe ge-engageerde leden, die willen bijdragen aan de doelstellingen van de groep.

arrow