Brand in Bilzen – Persbericht

Persbericht Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht (LPV) en ORBIT Limburg
Het Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht (LPV) en ORBIT Limburg zijn geschokt door de brandstichting in de Ark van Noë in Grote-Spouwen/Bilzen. Half december zou daar een nieuw opvangcentrum voor vluchtelingen openen. Een veilige opvang voor mensen die in ons land asiel hebben aangevraagd in afwachting van een beslissing door de bevoegde instanties.

Het recht op vrije meningsuiting is een basisbeginsel van onze rechtsstaat maar kan en mag niet ontaarden om het recht in eigen handen te nemen. Dat is in Bilzen duidelijk wel gebeurd. Dit is een democratische rechtsstaat onwaardig. Deze gebeurtenis moet onze ogen openen voor de huidige maatschappelijke en politieke tendensen. Er is radicalisering, polarisering, onverdraagzaamheid en zelfingenomenheid, een gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die hebben geleid tot deze beschamende schending van fundamentele mensenrechten. Dit is een misdaad, mede het resultaat van deze oprukkende tendensen!

Op voetbalvelden wordt discriminerend en racistisch gedrag niet aanvaard. In de openbare ruimte verwachten wij niet anders. Ook wie aan de kant applaudisseert voor brandstichters draagt mee verantwoordelijkheid voor deze feiten.

Wij verwachten naast een duidelijk protest ook een krachtdadig optreden van de bevoegde instanties en onze democratisch verkozen politieke leiders. Het is hoog tijd alle gekibbel rond migratie te staken en samen verantwoordelijkheid op te nemen voor een warme en leefbare samenleving voor iedereen.
Duidelijke signalen van solidariteit zijn nu absoluut de moeite waard. Daar blijven we als LPV én ORBIT graag onze schouders onder zetten, samen met alle mensen van goede wil.

Namens het Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht – Linda Delva 0468 35 75 38 en ORBIT Limburg – Ward Ceyssens 0478/51 45 88

NB In het Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht is ook de VPKB vertegenwoordigd net als in Orbit.

arrow