Huiswerk rond solidariteit met de vreemdeling die is zoals u

Op 26 en 27 november jl. was er in Berlijn een overleg met Europese kerken(CCME) over de recente ontwikkelingen en betrokkenheid van de kerken i.v.m. migratie en asiel. Tetty Rooze van de Werkgroep MiSaG ( Migratie, Samenleven en GEloven) was er namens de VPKB.

Zij keerde terug met Huiswerk voor onze kerk rond solidariteit met de vreemdeling die is zoals u. Hieronder leest u er meer over.

 

Migratie roept veel vragen op maar is een oh zo noodzakelijk gespreksonderwerp om zorgen over mensen op de vlucht te delen.

Die zorg voor mensen op de vlucht en opkomen voor hun mensenrechten zorgen voor veel thema’s op de agenda van kerken in Europa.

 

In elk van de 11 landen, die vertegenwoordigd waren in Berlijn, wordt uitgezocht waar de kerken het verschil kunnen maken.

Op deze CCME vergadering in Berlijn werd de vraag gesteld of de Europese kerken zich niet zouden moeten concentreren op één thema in heel deze problematiek van migratie en asiel.

 

Om daar dan werk van te maken en zich daarvoor in te zetten.

Vragen, die gesteld werden waren:

-Wat zou voor u het thema zijn waar kerken in Europa het verschil kunnen maken?

-Welke resultaat zou voor u een teken zijn dat de kerken het verschil hebben kunnen maken voor mensen op de vlucht?

-Als u enkel naar België kijkt, waar zou de VPKB zich op moeten focussen?

 

In de VPKB kozen we eerder voor de volgende aandachtspunten:

  • Huisvesting zoeken voor erkende vluchtelingen. ( Via het project Huizen van Hoop samen met Orbit vzw.)
  • Het organiseren van Humanitaire Corridors. (samen met kerken in België, Italië en Frankrijk)
  • Nadenken over onderdak en begeleiding voor mensen in kwetsbare situaties en zonder verblijfspapieren (BBB+). (samen met INLIA in Nederland, Orbit e.a.)

 

Voor andere Europese kerken is dat ook:

  • Het redden van drenkelingen in de Middellandse zee,
  • Oproepen voor een spreidingsplan naar andere Europese landen vanuit Zuid Europese grenslanden als Italië, Griekenland, Cyprus en Spanje,.
  • Humanitaire Corridors voor vluchtelingen organiseren uit vluchtelingenkampen door hen een veilig heenkomen te geven, waarbij de kerken de sponsors en begeleiders zijn na aankomst.
  • Zorg over de mensen die vanwege hun Dublin-claim vast komen te zitten, omdat ze niet welkom zijn in het land van hun keuze en terug moeten naar het eerste land van aankomst in Europa, waar ze geen duurzame toekomstmogelijkheden zien. Vaak komen ze op straat terecht en dolen door Europa.
  • Hoe ga je om met een zeer restrictieve overheid die je vluchtelingwerk bestempeld als een criminele activiteit.

 

( Dit zou ik er niet in opnemen, want er is recent op de synode gekozen! :Stel de vraag maar eens in uw kerk of kerkenraad wat voor u het thema is waar werk van gemaakt moet worden.)

 

Wilt u meer informatie dan kunt u ook het uitgebreide werkverslag van de conferentie bij Tetty Rooze opvragen.

Met vragen of ideeën kunt u ook altijd terecht bij haar of bij iemand van de projectgroep Huizen van Hoop via Tetty Rooze (tettyrooze@gmail.com)

 

Wilt u het werk van het VPKB project ‘Huizen van Hoop’ financieel ondersteunen dan kunt u dat doen via een gift op de rekening van de VPKB met vermelding van Huizen van Hoop: BE06 3100 0835 5022

arrow