Zorg voor de Schepping en Klimaatverandering: uw bijzondere voorbeden worden gevraagd.

De gevolgen van de wereldwijde klimaatveranderingen worden steeds zichtbaarder en verwoestender.

Dat de gemiddelde mondiale opwarming tot 1.5° C beperkt wordt is van fundamenteel belang.

Zondag 2 december begint de belangrijkste top -COP24-in Katowice in Polen sinds de “Akkoorden van Parijs”

(COP21) . Iedereen is geinformeerd en we hebben geen excuus om niets te doen.

Maar laten we de toekomst hoopvol tegemoet treden.

Het is geen optie de wetenschappelijke bevindingen te ontkennen noch je te laten verlammen door angst.

Uit ons geloof komt hoop voort; een hoop, die niet naif is.

De wetenschap vertelt ons wat er gebeurt; geloof vertelt ons hoe wij moeten reageren.

Om het leven op aarde een toekomst vol hoop te geven moeten we nu reageren.

Gebed en actie zijn daarbij belangrijK.

Gebed         

Op zondag 2 december bij de start van de klimaattop in Polen, vragen we uw bijzondere voorbede.

Hierbij sturen we een gebedstekst mee ter inspiratie.

 

Bidden we voor de wereldleiders en hun medewerkers

die in Polen samen zijn op de belangrijke VN-klimaattop

om te beslissen over nieuwe maatregelen om de klimaatverandering te stoppen

en het Akkoord van Parijs uit te voeren.

Dat ze samenwerken en elkaar vinden in een dialoog die de tegenstellingen overwint.

Dat ze moedig de snelle en radicale maatregelen nemen die we nodig hebben

om ons weg te halen uit de dodende spiraal van armoede en ecologische vernietiging

die onze wereld en onze toekomst bedreigt.

Laten wij bidden: Heer ontferm U

 

Actie

Nationale Klimaatmars in Brussel op zondag 2 december: “ Claim the Climate”.

Meer informatie op de website van Ecokerk: www.ecokerk.be

 

arrow