Over Hoop en Huizen – stand van zaken (16/11/2018)

Tijdens de zomerperiode in 2015 werden we als kerk geconfronteerd met de schrijnende beelden van mensen op de vlucht, veraf maar ook dichtbij. De Synodevergadering van de VPKB gaf aan een groep mensen het mandaat om hulp te verlenen via de kerken.

Geëngageerde kerkleden uit verschillende landsgedeeltes werkten het project ‘Over Hoop en Huizen’ uit met concrete verzoeken naar de plaatselijke kerken toe.

Het doel was pas erkende vluchtelingen, die binnen 2 maanden de opvangcentra moesten verlaten, aan een onderdak te helpen. In de praktijk ging het vooral om Syrische vluchtelingen, maar er zijn ook vluchtelingen geholpen uit Iran, Pakistan, Afghanistan en Congo. We brachten via giften, collectes bijna 100.000 € bijeen, aangevuld door een gift van de Koning Boudewijnstichting, voor het voorschieten van leningen voor de waarborg, het betalen van een eerste maand huur of eerste installatiekosten. Zonder de warmhartige solidariteit van kerken die collecteerden en concreet vluchtelingen een thuis boden, hadden we dit niet kunnen realiseren. Er zijn prachtige getuigenissen te vertellen van christelijke solidariteit, naastenliefde en samenwerking over kerkgrenzen heen.

Nogmaals hartverwarmend!!

 Wij maken van deze gelegenheid gebruik om alle gulle gevers en mensen die zich actief hebben ingezet van harte te danken voor hun grote offervaardigheid, die zin en betekenis heeft gegeven aan het begrip ‘christelijke naastenliefde’.

  • Ongeveer 43 families zijn geholpen bij het vinden van onderdak. Meer dan 40 kerken hielpen in de afgelopen periode vluchtelingen als peter of meter om hier thuis te geraken.
  • In het kader van Humanitaire Corridors ondersteunen we 3 families en nemen hun reiskosten, onderdak en leefgeld in de eerste maanden voor onze rekening tot ze erkend zijn als vluchteling. Zij komen via een veilige route naar hier. Eén gezin is vorig jaar met Kerst aangekomen in Marchiennes, de andere 2 verwachten we deze maand in Gent en Brussel.

Tegenover de massale noden is onze protestantse geloofsgemeenschap maar heel klein, maar tijdens de drie voorbije jaren heeft ze getoond dat ze niet onverschillig stond tegenover de humanitaire noden waarmee onze maatschappij en ook de overheid te kampen hebben. Maar doorgaan dwingt ons tot een realistische blik.

En we stellen vast dat

  • het aantal bereidwillige kerken en kerkenraden niet meer toeneemt;
  • de contacten met vluchtelingen anders verlopen;
  • de vluchtelingen vooral in de grote stadscentra huisvesting willen zoeken (scholen, werk, minder geïsoleerd);
  • de reeds door onze kerken geadopteerde families vaak nog begeleiding nodig hebben om hun inburgering te doen slagen;
  • veel van onze vluchtelingengezinnen één of meer familieleden in mensonwaardige toestand hebben moeten achterlaten en proberen hen via gezinshereniging of humanitaire visa naar hier te krijgen
  • nog andere verzoeken voor diaconale en sociale hulp in verband met het ontvangen en integreren van mensen op de vlucht aan de kerken gericht zijn geweest.

We zijn er diep van overtuigd dat onze collectieve steun een verschil kan maken om minstens enkele vluchtelingen te helpen om hun weg te vinden, en ook dat onze samenwerking met de protestantse sociale centra of met andere diensten een meerwaarde meebrengt voor alle betrokkenen. Om die reden geloven we vast en zeker dat we moeten doorgaan, zij het rekening houdend met de actuele vragen en uitdagingen.

Daarom nodigen we alle verantwoordelijken van onze kerken om elke nieuwe aanvraag tot opvang en integratie van vluchtelingen te blijven doorgeven.

We vragen u ook met aandrang om nieuwe initiatieven te overwegen om financiële steun te verwekken. De tot op vandaag aangegane hulp (‘humanitair corridor’ en lopende huishuren) laten een saldo van slechts 5000 euro over om lopende acties verder uit te voeren of om nieuwe aan te pakken. Uw hulp is en blijft onontbeerlijk!

Uw giften, collectes blijven nodig!!

Uniprobel : BE06 3100 0835 5022 mvv: Hoop en Huizen

Tetty Rooze (nl): tettyrooze(at)gmail.com

Dirk Hartkamp (fr): dirk.hartkamp(at)skynet.be

 

 

 

 

arrow