Synodeboodschap 2018

De synode van de Verenigde Protestantse Kerk in Belgie kwam samen in het weekend van  17-18 november in La Foresta te Vaalbeek.

Bij de toespraak van onze synodevoorzitter, ds Steven H Fuite, sprak hij zijn dankbaarheid uit over de kerkgemeentes, ook in het bijzonder zij die het moeilijk hebben. Hij was fier op de kleine gemeentes, die met weinig mensen toch veel engagement tonen en ook op de nieuwe vormen van kerk-zijn, zoals de pioniers. Dit is een nieuw avontuur voor de kerk in vertrouwen op God.

      “Do not look at the wall, but what’s behind it!”

Hij sprak over meer samenwerkingsvormen tussen de gemeenten, de migratieproblematiek en het menselijk gezicht van de kerk.
Geloven is doen! De Heer heeft het nodig, Hij heeft ons nodig!

In een constructieve sfeer wisselden de deelnemers aan deze synode op vreedzame wijze van gedachten.

De condities voor de uit het buitenland instromende predikanten werden gepreciseerd.

Er werd ook nagedacht over een sterkere ondersteuning van predikanten in moeilijke situaties.

Beslissingen zijn genomen met het oog op de zorg voor de kleine kerkgemeenschappen en hun noden.

De buitenlandse gasten hebben nieuws gebracht vanuit hun eigen context. Ze deelden met ons hun uitdagingen en positieve verhalen die bemoedigden. Hun aanwezigheid liet zien, dat kerkzijn niet ophoudt aan de grenzen van België.

De lancering van ProFest, de Algemene Kerkvergadering van 30 mei 2019, werd ingezet met een enthousiaste presentatie vanuit de werkgroep. Het gaf een feestelijke noot aan het geheel. Het was polyphoon en veelkleurig. In ieder district zal een kaars van gemeente tot gemeente gaan om zo de weg van de VPKB naar ProFest te illustreren.

Over Hoop en Huizen keek terug op een periode waarin zij 43 families hebben kunnen helpen bij het vinden van een woning en hun integratie. Daarboven konden 3 gezinnen overkomen via de humanitaire corridors. Over Hoop en Huizen roept op om blijvend betrokken te zijn.

De archivarissen, die twee jaar gewerkt hebben in de kelder van het Huis van het Protestantisme, stelden de resultaten van hun werk voor en noemden enkele van de gevonden schatten. De archieven zijn weer toegankelijk na afspraak.

De voorzitter  nodigde in de dienst uit om met evangelische moed te kijken “wat de Heer nodig heeft” (Lucas 19:34):

“Het is vandaag aan ons om als kerk als lichaam van Christus in alle nederigheid maar zelfbewust, zijn verlangende ogen, zijn luisterend oor te zijn, kritisch liefhebbend en met zorgvuldige heldere woorden en concrete zegende gebaren te vertalen hoe genuanceerd en zacht de stem van God klinkt. Dat is wat de Heer nodig heeft.”

Commissie van advies ds Yolande Bolsenbroek, François Choquet, ds Stefan Gradl en Albert Eversen.

Tekst in PDF: Synodeboodschap2018

 

 

 

 

 

 

 

 

arrow