Welke landbouw? Voor welk voedsel ?

Voedsel, het element waar het leven van de mens van afhankelijk is

Tegenwoordig zijn de woorden: ecologie, biodiversiteit en milieu ons bekend. Als individuen zitten  we echter vaak klem door een gevoel van machteloosheid. Die verlamt ons bij het zoeken naar een antwoord op de uitdagingen, waar we voor staan. In het licht van wat ons dagelijks bestaan en de hele schepping op korte termijn bedreigt, vertrouwen we meestal op de politici, die verantwoordelijk zijn voor het nemen van de noodzakelijke en effectieve maatregelen.

Het is er ons niet om te doen de verantwoordelijkheid van politici te onderschatten, maar om onszelf eraan te herinneren dat het voortbestaan van elk democratisch regime afhangt van het bewustzijn en de verantwoordelijkheidszin van zijn  burgers!

‘Ecologie’ gaat over veel thema’s, die elk vanuit hun eigen specificiteit bekeken moeten worden en in hun interactieve samenhang. Het thema dat we hier aan de orde stellen, namelijk landbouwproductie en voedselvoorziening, is belangrijk omdat het niet alleen gaat over ons eigen bestaan maar ook over dat van de toekomstige generaties: onze kinderen en kleinkinderen.

We kunnen niet ontkennen dat ons leven afhangt van het voedsel dat we eten en van de kwaliteit van de grond die het produceert.

Bovenstaande tekst komt uit het langere artikel van dhr. Marc Lenders. In dit artikel wordt het huidige productiemodel in de landbouw in vraag gesteld ten voordele van  een landbouwmodel dat zorgvuldiger omgaat met de integriteit van de grond en die voedsel produceert, dat beantwoordt aan criteria van publieke gezondheid en dat bovendien  goed is voor zowel de producenten als consumenten.

Het artikel werd in de VPKB Werkgroep Kerk in de Samenleving ( KidS) recent besproken en aangenomen naar aanleiding ook van Scheppingszondag. De werkgroep hoopt op deze manier bij te dragen aan de bewustwording, die gaande is in de samenleving en waar ook de leden van onze kerken toe geroepen worden.

 

 

 

 

 

arrow