PREEKCURSUS EN CURSUS LITURGIE en SPIRITUALITEIT 2019

Uit verschillende vragen bleek de interesse voor een nieuwe cursus lekenprediker. Vanaf januari 2019 willen we daarom een cursus aanbieden die zowel tegemoet komt aan de vraag voor hen die al regelmatig voorgaan en hun preekervaring willen delen en er uit willen leren alsook voor gemeenteleden en kerkenraadsleden die meer liturgische achtergrond wensen en al dan niet de wens hebben om in kerkdiensten voor te gaan.
Nu al experimenteren gemeenten, bij afwezigheid van predikant of gastvoorganger, door de kerkenraad of gemeenteleden te laten voorgaan.

De kerkdienst is bovendien meer  dan een goede preek. Doorheen de gehele dienst mag er iets geproefd, gevoeld of ervaren worden van Gods verhaal met mensen. In een traditie van priesterschap van alle gelovigen zou de eredienst een zaak moeten zijn van de gehele gemeente en niet enkel van de voorganger. Vandaar dat we eigenlijk twee cursussen in één aanbieden. Nl een cursus voor hen die in eerste instantie zich interesseren voor de liturgie en één  cursus voor hen die meer interesse hebben in de prediking.

Eigentijds kerk-zijn laat ruimte voor andere vormen van kerk-zijn, andere manieren van preken zoals een dialoogpreek. Maar ook  pionieren vraagt soms om een andere vormen van vieren. Bovendien hebben veel gemeenten te maken met een instroom van kerkleden met andere culturele achtergronden. Zij brengen vaak hun eigen spiritualiteit mee en in. Hoe kunnen we de diverse vormen combineren tot een verbindend vieren?
Ook hier willen we aandacht aan besteden.

Praktisch

Voorziene start  februari 2019. Meer informatie vindt u in de cursusbeschrijving.
U kunt zich nu al opgeven als geïnteresseerde door een mail te sturen naar:
ds. Eefje van der Linden (Vormingsverantwoordelijke NL)- vorming(ad)vpkb.be

De cursus zal gegeven worden in het Huis van het Protestantisme, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel.
In de ochtend is er een theoretisch programma in de namiddag is er ruimte voor praktijk.
Telkens op zaterdagen van 10 – 16u.
De lesgevers zijn zelf voorganger binnen de VPKB, en door de diversiteit aan lesgevers krijgt u eveneens een beeld van de diversiteit aan spiritualiteit van de VPKB.

De gehele cursus omvat
8 ochtenden theorie en
8 zaterdagnamiddagen praktijk Liturgie en/of
8 zaterdagnamiddagen praktijk Prediking
U geeft u op voor de cursus Liturgie of voor de cursus Prediking

We voorzien een maximum van 12 deelnemers.

arrow