Handreiking liturgie

De protestantse liturgische praktijk is veelkleurig en divers. Er zijn allerlei liturgische experimenten – niet alleen op pioniersplekken en in kleiner wordende gemeenten. Dit maakte ook in Nederland de vraag dringend welke theologische grondgedachten aan de basis van de protestantse eredienst liggen, en hoe we die theologische grondgedachten voor onze tijd opnieuw zouden kunnen formuleren. Welke theologie van de liturgie houdt de veelkleurige en diverse vormen samen? Op deze vragen geeft het boek ‘Tot Gods eer’ van prof. Marcel Barnard een antwoord.
Een exemplaar is via boekencentrum te bestellen. Het vormingswerk heeft een exemplaar beschikbaar.

Het vormingswerk is ook bezig een kleine praktische handreiking te schrijven voor de Vlaamse situatie. Een begin is gemaakt met de handreiking gebeden.

 

Puzzelen met liturgie (12-16 jaar / volwassenen)

Ook voor de jongeren maakte JOP materiaal. Jongeren gaan aan de slag met liturgie. Ze bekijken filmpjes met voorbeelden van verschillende soorten vieringen. Daarna staan ze stil bij de verschillende onderdelen van een liturgie, onder andere naar aanleiding van een quiz en een liturgie van een eigen kerkdienst. Daarbij bespreken ze ook wat ze anders zouden willen zien. In de twee bijeenkomst gaan ze hier verder op in: ze bedenken dan ook een nieuw onderdeel voor een kerkdienst en werken dat uit. In overleg met de predikant zou dat nieuwe onderdeel ook kunnen worden uitgevoerd in een echte kerkdienst.

Levend ganzenbord – Liturgie als spel en hoe God ter sprake kan worden gebracht door stil te staan bij drempel momenten zoals doop, belijdenis, ziekenhuis, gevangenis, ouderdom, dood. Onderbroken en afgerond wordt het spel door verschillende liturgische elementen (Kyrie en gloria, Bijbellezing, mededelingen/collecte, voorbeden, zegen).

arrow