Schoolbezoeken

In veel  kerkgemeenten komen scholen op bezoek. Deze scholen komen vaak in het kader van de interlevensbeschouwelijke competenties. Het vormingswerk heeft via klascement (platform voor leerkrachten en leermiddelen netwerk) de mogelijkheid om ook een bezoek aan uw kerk bij leerkrachten bekend te maken. Een voorbeeld is de Holy Corner in Gent. Via klascement kreeg deze activiteit al snel bekendheid.

Schoolbezoek een kans om jongeren in contact te brengen met protestantisme
Een levensbeschouwelijke identiteit ontwikkelt zich ook door expliciet contact met andere levensbeschouwingen. Veel leerlingen kennen enkel het woord protestantisme uit de lessen geschiedenis maar weten niet wat ze zich hier bij voor moeten stellen. De ontmoeting met relevante vertegenwoordigers van andere levensbeschouwingen brengt de levensbeschouwelijke eigenheid van de leerling op een bewuster niveau.

Veel leerlingen kennen enkel het woord protestantisme uit de lessen geschiedenis maar weten niet wat ze zich hier bij voor moeten stellen.

Met andere woorden, u hebt de kans om leerlingen in contact te brengen met het protestantisme en ze iets hiervan te laten proeven. Wilt u zelf materiaal voor schoolbezoeken bekend maken, of leerkrachten laten weten dat ze ook in uw kerk welkom zijn. Neem dan contact op met de vormingsverantwoordelijke (eef.van.der.linden (ad) telenet.be )

Hoe pak je het aan?
Vaak zijn het kleine groepen, een enkele keer zijn het grote groepen.
Het kan hoe dan ook interessant zijn om na te denken om de leerlingen zelf te laten ontdekken in plaats van een monoloog te houden.
Een voorbeeld van een interactief bezoek voor grote groepen is in de Zandpoortkerk door ds. Stefan Gradl uitgewerkt. Hij stelt het graag beschikbaar. U mag hier vrij uit putten en bewerken. Het word document is op vraag beschikbaar(eef.van.der.linden (ad) telenet.be ). Het materiaal is bedoeld voor leerlingen van de middelbare school
rond 14 jaar ASO.

In de nieuwsbrief van juni vindt u nog meer informatie over de interlevensbeschouwelijke dialoog.

arrow