Klimaatmars, klimaatlied, klimaatgebed, bijbelstudie

Op Vrijdag 15 maart  wordt wereldwijd een Klimaatmars gehouden:

“ International Global Strike for Future”.

De noodzakelijke veranderingen worden wereldwijd gevoeld.

Overal in de wereld – Australië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zweden onder andere- willen op deze manier de klimaateisen kracht bij zetten.

In België is het klimaatdebat aangescherpt door jongeren, de zogenaamde “ klimaatspijbelaars” of “bosbrossers”.

De jongeren gaan ons voor om de urgentie aan de orde te stellen.

We hebben nog 12 jaar te gaan om wereldwijd de uitstoot te halveren.

En in 2050 moeten we klimaatneutraliteit bereiken.

Daarvoor is een krachtig klimaatbeleid nodig en moet dit hoog op de politieke agenda komen.

Het zal zeker meespelen bij de verkiezingen van mei.

Ook de kerken in de verschillende landen roepen op om mee te lopen met deze klimaatmars op 15 maart.

Door mee te lopen willen we kenbaar maken dat we als gelovigen het zorgen voor Gods schepping erg belangrijk vinden.

Er is een klimaatlied en een gebed beschikbaar om deze te zingen en te bidden in de kerkdienst en/of op een andere samenkomst dichtbij 15 maart.

Klimaatlied

De Nederlandse dichter André Troost schreef op verzoek van A Rocha een lied van verootmoediging en hoop.

Verzoek om dit lied Kyrieleis-heb medelijden- een plek te geven in de liturgie. Het lied is gemakkelijk te zingen op een bekende melodie: lied 310 Liedboek-zingen en bidden in huis en kerk of Lied 488A Liedboek voor de Kerken.

Meer informatie over het klimaatlied

1.Kyrieleis, heb medelijden, de schepping klaagt, de aarde huilt-akkers en weiden:straks woestijnen, het voedsel schaars, de grond vervuild.

 2.Kyrieleis, heb medelijden; de schepping kreunt, de aarde vraagt: gun ons de tijd nog te vermijden,dat al wat leeft wordt weggevaagd.

 3.Kyrieleis, heb medelijden;, de schepping schreeuwt, de aarde zucht- hoe konden wij zo bruut ontwijden, uw werk: het land, de zee, de lucht?

 4.Kyrieleis, heb medelijden, de schepping roept, de aarde smeekt-dit is toch niet het eind der tijden, nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?

 5.Kyrieleis, heb medelijden, de schepping bidt, de aarde hoopt, op U, op ons-een jaargetijde, dat al ons vuil in schoonheid doopt ( tekst André Troost)

Klimaatgebed

De Nederlandse predikante ds. Nynke Dijkstra schreef een gebed bij de klimaatmars, dat gemeenten eventueel kunnen bidden.

Goede God, U bent de Schepper van al wat leeft. U hebt deze aarde aan ons toevertrouwd. Vandaag kreunt de schepping onder het gewicht van ons mensen. We vervuilen en verbruiken de bronnen van het leven. We tasten uw wereld, mensen, dieren en de schoonheid van de aarde aan om ons economisch gewin.

 We bidden U: ontferm U over ons. Help ons om nieuwe wegen te gaan en stappen te zetten.

 We bidden om wijsheid voor mensen die leiding geven, in de politiek, in het bedrijfsleven en in de wetenschap. Dat er een gezamenlijke inspanning zal zijn om het tij te keren-vanuit een groeiende beweging van mensen, die zich hiervoor inspannen.

 We bidden dat de stakende tieners en de mensen van de klimaatmars ( in de komende week/ in de afgelopen week), gehoord en gezien zullen worden-dat er zo vernieuwing mogelijk zal worden met het oog op de toekomst van uw aarde, voor onze kinderen en kleinkinderen. Kyrie eleison. Amen

Bijbelstudie over klimaatverandering

Om in gesprek te gaan over klimaatverandering is niet altijd gemakkelijk. Daarom is het goed om eens een bijbelstudie  te organiseren hoe dit thema ons raakt. Een bijbeltekst kan ons aan het denken zetten over het perspectief op langere termijn. En wat kunnen we als kerk en gespreksgroep betekenen. Op volgende websites kunt u zeker materiaal vinden: www.ecokerk.be Scheppingszondag 2018 en ook de website van de Protestantse Kerk in Nederland: Kerk in Actie: www.kerkinactie.nl biedt het nodige bijbelmateriaal. Verder verwijzen we naar de vormingspagina Europa en het klimaat.

Namens de Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS).                                                                                                                                                                                                            Contact: greetheslinga(at) skynet.be en robvandrimmelen4 (at)gmail.com

arrow