Met kerst

Lukas 2: 7 ‘en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg’.

1 Johannes 4: 10 ‘Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden’.

Met kerst zoekt God ons op in Zijn Zoon Jezus..

Godsdiensten worden vaak vergeleken met ladders waarop mensen uit verschillende landen en tradities naar boven klimmen om uiteindelijk die Ene God te mogen ontmoeten.

Maar kerst leert ons dat God zelf een ladder genomen heeft en dat Hij zelf naar beneden gekomen is in Zijn enig geboren Zoon.

Een aantal treden op die trap springen voor mij er uit. Er worden ons uiteraard meer treden aangeboden in Gods Woord.

God kwam naar beneden en nam de trede ‘in Hij die onze broer werd’. Jezus werd één van ons, met uitzondering van de menselijke zonde.

In het kerstverhaal zie je het ook voor je, hoe Hij één van ons werd, Zijn moeder Maria wikkelde haar kind Jezus in doeken. Gelijk wij als kinderen ook na onze geboorte in doeken gewikkeld werden. Jezus kwam in onze wereld en vereenzelvigde zich met haar. Door Zijn komst breekt het licht door en laat God de Vader in Zijn Zoon ons een uitweg zien, hoe wij uit die duisternis geraken. Jezus roept ons in woord en daad toe: Volg mij en ik als uw broer wijs u de weg naar onze Vader.

Een volgende trede die ik op Vaders liefdesladder vind, is dat Jezus knecht werd. Niemand, zo las ik  laatst in mijn Bijbel, ‘kent grotere liefde dan Hij die Zijn leven geeft voor Zijn vrienden’. En in het geloof worden wij zijn vrienden genoemd. Paulus zei het als volgt in 2 Korinthe 8: 9 ‘Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden’. Jezus is dus een koning die dienaar werd omwille van ons, wij zijn vrienden. Wat een machtige en wonderlijke ruil. Vindt u ook niet? Onze koning, die zo gewoon onder ons kwam, die wil u en jou helpen om in Hem, u de weg terug te wijzen naar God de Vader. En Jezus doet dat uit liefde voor God en ons.

Wat een verhaal, niet? Je zou bijna zeggen: wie bedenkt nu zoiets?

‘Een koning die knecht wordt voor mij.  Hoe verzin je het? Je gelooft toch ook niet in sprookjes’, riep laatst iemand tegen mij. En toch, ondanks al ons voortschrijdend bewustzijn, en ondanks al die mensen die roepen dat de Bijbel toch een oud boek is. Ondanks dat, zo wil ik u en jou laten weten, dat de auteur van dit oude verhaal nog steeds springlevend is in eenieder die zich Christen noemt. Met dat verhaal van deze Broer, deze Koning die voor mij Knecht werd (Filipp. 2: 6-8), weet God nog altijd mensen aan te spreken in Zijn genadige liefde. Nee afgedaan heeft Hij niet. Ook na Zijn dood en na Zijn opstanding dient Hij ons nog altijd, als onze voorbidder, zittend aan Vaders rechter hand.

Maar God klimt nog dieper af. Jezus werd namelijk ook onze verzoener. De vraag is: is er wel plaats in ons kerstgebeuren voor een verzoener?

Neen, voor velen is er geen plaats voor Gods Zoon die u aanspreekt op uw zonden. Het is alsof het evangelie wel voor de mens is maar altijd tegen onze menselijke natuur in wil gaan. Oei zegt u, dat is wel erg zwaar met kerst. Die zonde dat blokkeert mijn kerstgevoel, mijn feestvreugde. U hebt gelijk voor die boodschap was toen al geen plaats in de herberg en voor die boodschap was zeker al geen plaats in het Koninkrijkje dat Herodes voor zichzelf bij elkaar gemoord had, dan nog liever Barabbas.

En toch in het kerstverhaal ontmoeten wij God onze Vader die in Jezus heel diep voor ons wil gaan. Jezus wordt niet alleen onze broeder, niet alleen onze Koning-dienaar, maar ook onze verzoener. Hij werd vervloekt, omdat Hij onze zonden, onze duisternis op zich nam om ons de weg te wijzen naar onze hemelse Vader. Om ons dus te laten zien hoeveel onze hemelse Vader in Zijn liefde voor ons over heeft. Jezus wist de kloof, die wij zelf tussen God en ons geslagen hebben, te overbruggen. Hoe? Doordat God zelf een ladder nam en naar beneden stapte in Zijn Zoon.

 Met kerst: God zelf zocht ons op in Jezus. Hij liet ons niet stikken in onze duisternis. God zoekt ons op in ons levensverhaal en zegt: ‘Ik red je en Ik laat u niet zitten!’ Wat een liefde? God dank dat God ons met deze kerstdagen opnieuw een kans geeft om iets te mogen ervaren van Zijn niet loslatende Liefde, ons in dat kerstkind gegeven. Komt laten ook wij aanbidden die Koning…

 

Alexander Eberson

arrow