Schoon volk

Het gebeurde in de auto met 2 mannelijke predikanten aan boord dat het gesprek over een vrouwelijke collega ging en ik opmerkte dat ik die een mooie verschijning vond. Enigszins verbaasd, vroeg een dominee of ik dat belangrijk vond. Natuurlijk vond ik dat, want er staat niet voor niets in de Bijbel: “De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan”. De dominee vroeg belangstellend naar de tekst: I Samuel 16 vers 7.

Het merkwaardige is dat wij vaak over het tweede deel horen spreken, maar over het eerste hooguit in een slecht daglicht. Als de mens enkel het uiterlijk ziet heeft hij geen doorzicht en geen inzicht in het hart, de gevoelens of de diepere betekenis. En toch kan dat uiterlijk mooi zijn, het probleem is dat ik moet opletten om dat te zeggen over een dame. Of niet ? Een schoon madam is toch een schepping van God waar ik met bewondering mag naar kijken?

De wet zegt dat ik de vrouw van mijn naaste niet mag begeren. Maar dat ik ze niet mooi mag vinden staat er niet bij. Dat heeft meer met esthetiek te maken dan met verlangens, laat staan met liefde. Die kan ik perfect aan mijn naaste gunnen.

Een ander vers dat trouwens vaak maar half wordt geciteerd is “Je zal je naaste liefhebben als jezelf”. Daar geldt het omgekeerde, want vooral het eerste deel wordt als een  opdracht gezien.  Je moet je naaste liefhebben, en niet een beetje, maar de maatstaf daarvoor is de liefde voor jezelf. Die mag dus ook niet een beetje zijn. Sommigen hebben het daar moeilijk mee en dat niet liefhebben van zichzelf kan veel gevolgen hebben. Minderwaardigheidsgevoelens, een laag zelfbeeld tot zelfs neurosen of anorexia.

En ook al denk je daar zelf misschien anders over, je bent een mooi mens.

God heeft je lief, dus waarom mag je jezelf niet liefhebben, en van daaruit ook het naaste! En ook al denk je daar zelf misschien anders over, je bent een mooi mens. En dat mag je gerust ook vinden van je naaste, maar misschien hoef je dat niet altijd expliciet te zeggen om geen verkeerde verwachtingen te creëren of van mooie dames ijdeltuiten te maken.

Rudy Liagre

arrow