Met kerst

Lukas 2: 7 ‘en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg’. 1…

Lees verder

Luther en de preek

‘Wem das predig ampt auffgelegt wirt, dem wirt das hohist ampt auffgelegt ynn der Christenheyt’. Valt er van Luthers kijk op de preek, de prediker en de hoorders voor ons…

Lees verder

Luther en Calvijn

Hoe dacht Calvijn over Luther en hoe dacht Luther over Calvijn? en wat voor geestelijke lessen kunnen wij hieruit trekken? Uit een brief aan H. Bullinger (1504-1575) die J. Calvijn…

Lees verder
arrow