Adventsbelofte: onder Zijn vleugels is genezing!

‘Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn’ (Maleachi 4: 2a).

Duisternis

Decemberdagen zijn vaak donkere dagen. Een mens verlangt dan al snel naar meer zonlicht. Donker kan het ook in uw hart zijn. Wanneer is dat? Als u bijvoorbeeld in de nacht wakker ligt om u zieke man of vrouw en u zich bang afvraagt: is dit misschien voor ons samen, onze laatste kerst?

Angsten en twijfels houden een mens dan gevangen. Maar Maleachi laat ons weten, u kunt uitkomst en genezing verwachten. Waarom? Omdat er een zon opgegaan is en onder Zijn vleugels is er genezing. De zon werd in het oude Oosten ook afgebeeld als een ronde schijf met stralen en twee vleugels. Onder die zonnestralen, zo zegt ons Maleachi, is er voor een onrustig en bange ziel genezing. Zoals de natuur niet zonder zonlicht kan, zo kan een verduisterd mensenhart, niet zonder de Here Jezus. Hij is onze zon, Hij is het licht dat leven en vreugde schept in onze duisternis.

Bethlehem en Golgotha

Kerst vieren dat is verder leren kijken dan het kunstmatig gecreëerde ‘geglitter’ van lichtjes en engeltjes. Een Christen heeft inhoudelijk weet van het blijvende evangelie dat ons in dat kwetsbare Kind wordt aangereikt. Ja, er is die kribbe maar er is ook het kruis. Bethlehem vertelt ons van Vadersliefde en Golgotha laat ons het reddende handelen van Jezus’ offer zien.

Beide heilsfeiten maken deel uit van het genezende Evangelie dat ons met kerst wordt verkondigd. De verlossing van zonde en schuld is geen menselijke prestatie. Onze redding begint te allen tijde bij God. Hij is de grote geneesheer, Die nog steeds Zijn vleugels in Zijn Zoon wil uitstrekken over ons zwak en ziek lijdend ik. De zonde bracht het verdriet, het lijden en het sterven in ons leven.

Met Bethlehem en Golgotha wordt ons door God in Jezus een uitweg aangeboden uit onze nacht. Voor zij die de Here God vrezen, dat zijn zij die Hem liefhebben, voor hen zal die beloofde dag van Jezus komst een vreugdevolle dag zijn. Al mag het in ons hart nog zo donker zijn, de beloofde komst van de ‘Zon der gerechtigheid’ zal een mens uitredding geven.

Het geneesmiddel

Een kind van God weet dat de onrust, de gebrokenheid en het gevangen zijn in de duisternis niet opgelost kunnen worden door kunstmatig licht en grote cadeaus.

Wij weten, mijn geloofsvragen, mijn angsten en twijfels, worden daardoor niet gestild. Mijn hart blijft zitten met haar gebrokenheid. Maar Goddank, God laat ons in Zijn opzoekende liefde niet in onze duisternis zitten. Sla je daarentegen Zijn liefde, het geneesmiddel, Gods Zoon af, dan loopt u hoogmoedig aan de geneesheer, God zelf voorbij en kiest een mens moedwillig voor de duisternis. Maar voor hen die door Gods heilige Geest ontdekt hebben dat geen aards geneesmiddel voor hun geestelijke nood een oplossing kan bieden, die hebben ontdekt met Jezus’ komst is de hemel in ons hart gekomen. In Jezus roept onze ziel in vreugde uit: ‘Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde op aarde. Bezwijkt mijn lichaam en hart dan is God de rots van mijn hart’ (Psalm 73). Het is enkel deze hemelse vreugde die onze ziel in aanvechting doet standhouden en kracht geeft.

Onder Zijn vleugels

Wat een wonder van genade dat wij ook dit jaar opnieuw, mogen uitkijken naar de geboorte van Gods Zoon. Er is dus een licht opgegaan en die Zon heeft ons liefdevol vergevend opgezocht. Op het Kind in de kribbe mogen wij onze hoop vestigen. Onder Zijn vleugels worden alle beloften vervuld. Hij alleen geeft ons houvast en geborgenheid in al onze nachtelijke vragen vol zorgen. In Jezus is Gods licht met ons. Komt laten wij op weg gaan en aanbidden, slechts onder Zijn vleugels is er genezing!

×Note: To download, click the button. If it doesn't work, right click, then click "Save Link As." Download only works if media is stored within this site. Download PDF
arrow