Basislijst van boeken over het jodendom

Als minimum zou bvb op volgende basiswerken kunnen gewezen worden:

  • S. Brachfeld: Onze Joodse Buren, uitgave Houtekiet, Antwerpen 2000
  • W. Zuidema: Gods Partner, ontmoeting met het jodendom, uitgave Ten Have, Baarn (NL) 1992 (6de druk) (uitgeput)
  • A. van der Heide: Het Jodendom, uitg. Kok, Kampen, 2005 (3de druk)
  • T. Falcon-D.Blatner: Jodendom voor Dummies, uitg. Pearson Education Benelux, Amsterdam 2008
  • K. Smelik: Herleefde tijd, een Joodse geschiedenis, uitgave Acco, Leuven 2004
  • R.C. Musaph-Andriesse: Wat na de Tora kwam, Rabbijnse literatuur van Tora tot Haskala, uitg. Amphora Books, Amsterdam 2000 (5de druk)
  • B. Wallet: Christendom en antisemitisme, tweeduizend jaar confrontatie, uitg. Boekencentrum 2017

 

 

arrow