Antisemitisme

Antisemitisme: brochure

Zoals er in de christelijke kerken wereld verschillen bestaan is dat ook zo bij Joodse mensen.  De een is meer gevoelig, de ander meer verstandelijk. Dat was reeds in de tijd van Jezus. Jezus en zijn leerlingen waren Joden. Gaandeweg heeft et christendom zich losgemaakt van het Jodendom. Dat deed het door zich af te zetten zoals jongeren zich dikwijls willen onderscheiden van hun ouderlijk milieu. Ligt hier één van de redenen van het christelijk antisemitisme? Antisemitisme is echter veel ouder en heeft een aantal kenmerken die vandaag nog altijd spelen. Veel wijst op vooroordelen die zeker hun rol spelen waar er geen Joden wonen. De Werkgroep Jodendom vertaalde een  brochure om hieraan te verhelpen en ieder argumenten te geven om in hun omgeving op te treden. Antisemitisme is immers racisme en zou niet mogen bestaan. De brochure staat integraal op de site van de kerk  bij het materiaal van de Werkgroep Jodendom en wordt ter beschikking gesteld in de kerken.

In de brochure bevindt zich als bijlage: de werkdefinitie van antisemitisme zoals gepubliceerd door de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Na het verschijnen van de brochure is in maart 2021 de Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA) gepubliceerd.

Deze vindt u hier.

arrow