VPKB zet zich in tegen homo- en transfobie

Tekst ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de verklaring van religies en politieke groeperingen ter veroordeling van pesterijen, geweld en discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit #LGBTQI+livesmatters

 

Op 17 mei 2021 stelde het Vlaams Parlement aan de erkende godsdiensten in België voor om een verklaring tegen homo- en transfobie te ondertekenen. Dominee Steven H. Fuite, voorzitter van de VPKB, reageerde positief op deze oproep en nam openlijk stelling tegen pesterijen, geweld en discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit.

Deze verklaring is zeker een van de eerste ter wereld die zoveel verschillende religieuze leiders samenbrengt.

 

LGBTQIA+-mensen hebben in onze samenlevingen nog steeds te lijden onder veel discriminatie en geweld, zowel verbaal als fysiek, ondanks de erkenning van basisrechten in de afgelopen decennia.

Ondanks de welwillendheid van de overgrote meerderheid van de Belgische samenleving, herinneren actuele gebeurtenissen ons op pijnlijke wijze aan de mate waarin haat jegens LGBTQIA+-mensen nog steeds bestaat.

Onlangs nog hebben de moord op een man in Beveren in maart 2021 en de moord op een andere man in december van datzelfde jaar in Luik, hoogstwaarschijnlijk met homofobe motieven, ons eraan herinnerd hoezeer dergelijk geweld nog steeds aanwezig is en dramatische gevolgen heeft. Tien jaar geleden, in 2012, stierf de jonge Ihsane Jarfi onder foltering, slachtoffer van barbaarsheid om dezelfde redenen. Andere minder opzienbarende maar even gewelddadige daden worden nog steeds begaan tegen LGBTQIA+-mensen: kwetsende woorden, uitsluiting, discriminatie, afwijzing door de familie, aanvallen op straat, gebrek aan passende steun voor adolescenten, seksueel geweld, en een hoger zelfmoordcijfer onder LGBTQIA+-jongeren.

 

Welke rol kan onze kerk in deze context spelen?

 

Welk werk kunnen we binnen de kerk doen om ervoor te zorgen dat elk menselijk leven op een zorgzame manier wordt verwelkomd? Zodat we weten hoe we met elkaar kunnen leven door onze menselijke rijkdom te delen? Welk getuigenis kunnen wij aan de samenleving afleggen, zodat deze tragedies zich niet meer herhalen?

Door een duidelijk en eenvoudig standpunt in te nemen tegen homo- en transfobie, getuigt onze kerk van verbondenheid met, en steunt zij LGBTQIA+ mensen,  en deelt zij met hen de Blijde Boodschap van Gods onvoorwaardelijke liefde, ongeacht hun seksuele geaardheid, genderidentiteit, ras, religie of andere specifieke kenmerken. Deze positionering daagt ons ook uit om ons serieus te bezinnen op de manier waarop we LGBTQIA+ mensen in onze gemeentes en gemeenschappen verwelkomen.

Op deze 17 mei 2022, een jaar na de ondertekening, is deze verklaring nog even relevant als altijd. Moge zij in ons leven, in het geloof van ons hart, om dank te zeggen en te getuigen van de Blijde Boodschap van Gods liefde voor ons allen.

 

Photo by Dmitri Zotov on Unsplash

 

arrow