Levensbeschouwingen en politieke fracties veroordelen intimidatie, geweld en discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit

Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie:

Levensbeschouwingen en politieke fracties veroordelen intimidatie, geweld en discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit

In Vlaanderen krijgt één op twee ’LGBTQI+’ers te maken met intimidatie en bijna één op vijf met fysiek geweld. Dat is onaanvaardbaar. Daarom namen N-VA, CD&V, Open Vld, Vooruit en Groen gezamenlijk het initiatief om op IDAHOT, samen met vertegenwoordigers van de Vlaamse erkende erediensten en de vrijzinnig humanistische en boeddhistische levensbeschouwingen, een sterk signaal de wereld in te sturen: “We veroordelen elke vorm van intimidatie, discriminatie en geweld op basis van iemands seksuele oriëntatie. Iedere mens is gelijkwaardig. Punt.” Politici maar ook vertegenwoordigers van de Rooms-katholieke kerk, de protestants-evangelische eredienst, de Anglicaanse kerk, de Orthodoxe kerk, de Israëlitische eredienst, de Islamitische eredienst, de Boeddhistische Unie en de vrijzinnig humanisten brengen die boodschap vandaag luid en duidelijk.   

 

In 2021 durft meer dan zestig procent van de holebi’s en transpersonen zichzelf niet te zijn in publieke ruimtes uit angst om bedreigd te worden. Daarom vermijdt één op drie holebi’s bepaalde plaatsen. Twee op drie holebi’s zijn bang om hand in hand met hun geliefde op straat te lopen, uit angst voor verbaal of fysiek geweld. En uit onderzoek van o.a. de Universiteit Gent, blijkt dat één op vijf van de jonge jongens aangeeft tegen gelijke rechten voor holebi’s te zijn.

De politieke fracties in het Vlaams Parlement, de religies en de levensbeschouwingen vonden het daarom belangrijk om de Interlevensbeschouwelijke Dialoog opnieuw op te starten. De gesprekken in de luwte bleken meteen constructief en productief. Daarom benadrukken we vandaag samen dat elke mens gelijkwaardig is en discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit niet getolereerd wordt. We verwijzen samen naar het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens als leidraad en naar het Charter dat de verschillende erkende erediensten en de vrijzinnige levensbeschouwing op 2 juni 2017 ondertekenden tot tevredenheid van de toenmalige Vlaamse Regering onder leiding van Minister-President Geert Bourgeois. Daarin wordt de dialoog met de overheid herbevestigd en staat o.a. het respect voor de vrije partnerkeuze.

“We doen ook een appel op iedere levensbeschouwing, om met respect voor de eigenheid van iedere religie, het thema onder de aandacht te brengen,” zeggen de politici. “Zo vragen we dat de geloofs­gemeenschappen zich engageren om ook als veilige haven te fungeren waar mensen van de LGTBQI+-gemeenschap en zoekende jongeren terechtkunnen. Zij kunnen zelf het gesprek met hen aangaan, binnen hun eigen levensbeschouwelijke referentie, maar ook doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties.”

“Wij willen graag ingaan op de vraag om de dialoog tussen de politiek en de levensbeschouwingen open te houden en mekaar op regelmatige basis te zien. In de luwte met mekaar praten over moeilijke onderwerpen, brengt inzicht en beter wederzijds begrip,” besluiten alle vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen.

Volksvertegenwoordigers Lorin Parys, (N-VA), Orry Van de Wauwer (CD&V), Stephanie D’hose, (Open Vld), Maxim Veys (Vooruit), An Moerenhout (Groen), Piet De Bruyn (N-VA), Tom Ongena (Open Vld), Paul Van Miert (N-VA) en Freya Perdaens (N-VA) en vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen, bisschop Johan Bonny (Rooms-katholieke kerk), ds. Steven Fuite en dr. Geert Lorein van de protestants-evangelische eredienst, Kanunnik McDonald, kapelaan-voorzitter, en Jo Jan Vandenheede, secretaris, van de Anglicaanse Kerk, Metropoliet Athenagoras van de Orthodoxe Kerk, Philippe Markiewicz, voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, Khalid Benhaddou, imam, van de Islamitische eredienst, Mehmet Üstün, voorzitter van het Executief van de Moslims van België, Carlo Luyckx van de Boeddhistische Unie en Freddy Mortier, voorzitter, en Anne-France Ketelaer, algemeen directeur, van deMens.nu

Beeld: pixabay

Dag tegen homo- en transfobie: alle erkende levensbeschouwingen ondertekenen charter tegen discriminatie | VRT NWS: nieuws

 

arrow