Lichtjes in het duistere Burundi

Burundi, een klein landje in Centraal Afrika, telt ruim 10 miljoen inwoners met een gemiddelde leeftijd van 17 jaar.  Van de kinderen tussen 5 en14 jaar is 1 op 5 aan het werk, zonder scholing. En nochtans is goed onderwijs de enige weg om het armste land ter wereld op termijn vooruit te helpen.

Protestantse Solidariteit bestrijdt de vroegtijdige schoolverlating op diverse manieren. Ziekte, tienerzwangerschappen en geldgebrek zorgen er voor dat tieners op straat belanden op zoek naar werk, dat er niet is.

De eerste stap is volwaardig onderwijs in veilige en gezonde scholen, waar ziekten bestreden en de hygiëne bevorderd wordt.  Daarvoor is stromend water en zeep een vereiste. Tienermoeders worden begeleid om met een klein startkapitaal en een korte beroepsopleiding een handeltje op te zetten.  Straatjongeren worden ’s nacht van straat gehaald, opgevangen, en opnieuw naar school begeleid.

In de scholen, met klassen tot 70 leerlingen of meer, ontbreekt het vaak aan elementair schoolgerief. Wanneer ik zie hoe onze kinderen en kleinkinderen het goed hebben, breekt mijn hart over de kansarmoede van deze jongeren die zich ongeschoeid een weg banen door dit onrustige land, waar politici liever hun eigen toekomst veilig stellen dan die van hun jonge bevolking.  Daarom wil Protestantse Solidariteit zich verder inzetten om vroegtijdige schoolverlating tegen te gaan en te zorgen voor een minimale scholing en beroepsopleiding.

De zon schijnt overvloedig boven dit land, maar in de lange nachten slapen donkere harten van tieners op straat. Straatkinderen, dag en nacht. Zij worden door African Revival Ministries (ARM) van straat gehaald en krijgen gezonde voeding en scholing. Zo ontstaan er her en der kleine lichtpuntjes in duistere levens.

Of zoals kinderen in Gitega ons toezongen: “Wij staan nu aan de oever van de Jordaan en zien reeds het licht van het Beloofde Land”.

Dr. Rudy Liagre

U kan dit licht mee helpen verspreiden door een gift op rekeningnummer BE 37 0680 6690 1028 van Protestantse Solidariteit met als mededeling “ARM – Onderwijs voor iedereen”.

arrow