Door een gevoel van samenhorigheid verbonden …

Dit is volgens het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal de betekenis van solidariteit.
Het woord komt uit het Frans, maar dat wisten we in Vlaanderen al lang.
Het solidariteitsbeginsel  is een term uit de verzekeringsbranche: alle verzekerden betalen mee aan de kosten van die ene verzekerde die getroffen is door het in de polis omschreven onheil.
Breder is nog de weinig gebruikte term solidarisme die solidariteit als grondbeginsel van de hele samenleving bepleit. Daar komt in de praktijk weinig van terecht.
Met de verzekeraars gaat het een stuk beter af.
Zij zorgen ervoor dat er genoeg in kas zit om de schade uit te betalen en de aandeelhouders tevreden te stellen.

Dit alles kwam bij mij op vanwege het jubileum van veertig jaar Protestantse Solidariteit.
Door een gevoel van saamhorigheid zijn wij verbonden.
Te bedenken valt dat Protestantse Solidariteit twee jaar ouder is dan de VKPB.
Maar eigenlijk is de solidariteit al veel ouder.
Saamhorigheid is een diaconaal begrip en heeft daarmee Bijbelse wortels.
Wij dienen elkaar te verzekeren van saamhorigheid.
Van de verzekeraars kunnen wij leren dat er genoeg in kas moet zijn om de nodige projecten te betalen.

Protestantse Solidariteit richt zich traditioneel doorgaans op projecten in Centraal Afrika.
Een kwestie van vermogen en ervaring.
Maar tevens komt de actualiteit in andere streken onder de aandacht.
Bovendien is het niet zo dat je protestant moet zijn om van de steun van Protestantse Solidariteit te genieten.

De wereld is groter en breder dan ons protestantse kerkbesef.
Als kleine kerkgemeenschap kunnen we soms het zout der aarde zijn.
Een korreltje zout is soms voldoende om het gerecht op smaak te brengen.
Meer moet dat niet zijn.
De grotere godsdienstige gemeenschappen schuiven wel mee aan tafel.

Genoeg voor iedereen.

Gefeliciteerd Protestantse Solidariteit!

*

Met gevoelens van saamhorigheid,

Jan van den Berg

emeritus predikant

 

Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

×Note: To download, click the button. If it doesn't work, right click, then click "Save Link As." Download only works if media is stored within this site. Download PDF
arrow