Beelden bijstellen en slogans overwinnen

Dit jaar 2017 worden wij er ook herinnerd dat 70 jaar geleden in 1947 een verhaal begon dat tot vandaag verder gaat. Uitgedaagd door de uitspraak van Jules Isaac dat de kerken ten overstaan van het jodendom een ‘catechese preekten van verguizing’ (= waar men de anderen zwart maakte), zijn 65 katholieken, protestanten en joden uit 19 landen, waaronder uit België, samengekomen in Seelisberg in Zwitserland voor de “Emergency Conference on Antisemitism”. Er werden 10 belangrijke punten opgesteld. Ondertussen is er veel gebeurd en heeft men ook bij ons geleerd om meer naar elkaar te luisteren in plaats van voor de ander te spreken. Op dit ogenblik wordt nog altijd dit huiswerk verder gemaakt en dat gebeurt o.a. in het Overlegorgaan van Christenen en Joden in België (het OCJB). Dit viert zijn 25 jarig bestaan dit jaar. In het OCJB komen de drie werkgroepen (J-K-P) voor het onderling contact samen en met de hoogste instanties wordt het terrein verkend.

In een persontmoeting op 26 juni 2017 sprak de voorzitter H. Sinnaghel, mgr. Bonny, bisschop van Antwerpen, ds. S.H. Fuite, voorzitter van de Synode van de VPKB, en meester Ph. Markiewicz, voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België. In een aanvullend woord werd de nagedachtenis genoemd van ds. W. Zuidema, dhr. W. Kaufman en dom G. Passelecq, o.s.b. uit Maredsous. Men noemde ook de namen van mgr. Danneels en deken Hamels. Een dikke map werd voor de gelegenheid klaargemaakt. Daarvan zijn nog exemplaren beschikbaar.

Verslag van de persontmoeting met foto’s vindt u op Kerknet.
Ondertussen wordt er voortgebouwd aan de relatie, slogans uit het verleden doorprikt en beelden die men heeft over de ander bijgesteld. De uiteindelijke bedoeling is dat het gesprek van persoon tot persoon wordt vergemakkelijkt en men elkaar echt kan ontmoeten.

Danny Rouges

×Note: To download, click the button. If it doesn't work, right click, then click "Save Link As." Download only works if media is stored within this site. Download PDF
arrow