Pro-News 9 – De internationale uitstraling van de VPKB

In dit nummer :

 

België is een land dat zich resoluut openstelt voor de wereld, wat een zeer mooie eigenschap is en, naar het schijnt, typerend voor kleine naties. De aanwezigheid van talrijke internationale instellingen en de ligging op het kruispunt van de Germaanse, Latijnse, Angelsaksische en zelfs Scandinavische culturen, het koloniale verleden van België en de opeenvolgende migratiegolven hebben daar zeker ook mee te maken.

Ook de VPKB richt haar blik resoluut op de rest van de wereld. Gemeenten, districten en de nationale kerk willen graag banden smeden met anderen. De omgang met andere culturen en levenswijzen, ook al is die soms confronterend, is waarschijnlijk onmisbaar voor onze menselijke geest. Het daagt ons uit en inspireert ons.

Het volstaat om naar de vruchten van deze partnerschappen te kijken. Wederzijdse hulp, boeiende uitwisselingen, vriendschappen, delen van geloof en gemeenschappelijk politiek engagement… en nog zoveel meer! Wat een dynamiek!

Deze concrete vormen van universele broederschap kunnen we beschouwen als tegengif voor de enigszins bittere gevoelens die de actualiteit maar al te vaak bij ons oproept.

In dit nummer van ProNews laten vier getuigen ons kennismaken met het internationale engagement van de gemeente van Ieper, het district Oost-Henegouwen-Namen-Luxemburg, de Synodale Raad en de CEC (Conferentie van Christelijke Kerken).

Wij maken van de gelegenheid gebruik om ProFest en het 100-jarig partnerschap tussen de Belgische en Rwandese protestantse kerken te gedenken.

En nu we het toch over een jubileum hebben… een gelukkige verjaardag gewenst aan de kerkgemeente van Quaregnon, een kranige oude dame van 150 jaar!

Veel leesplezier!

 

Jean-Guillaume DeMailly

Verantwoordelijke Communicatie VPKB

arrow